Доматен миниращ молец

Автор(и):  Весела Шишкова, Главен редактор
Дата: 26.01.2014      3900


През последните няколко години голям неприятел по доматите е доматеният миниращ молец (Tuta absoluta). Повредите по плодовете се установяват дори и при сравнително ниско ниво на нападение. Молецът атакува растенията по време на цялата вегетация – от разсада до реколтирането на културата, тъй като развива много поколения годишно – 9-10 в отопляемите оранжериите и 4-5 на полето, които се застъпват.

Пеперудите на неприятеля са активни през нощта, а през деня се крият между листата. Повреди нанасят гъсениците. Те предпочитат най-много листата и стъблата на растенията, но нападат и плодовете. Признаци за наличието на молеца в оранжерията, са къси и широки мини по листата, в които могат да се видят гъсеници и екскременти под формата на купчинки, разположени обикновено в единия край.


Стратегия за контрол на вредителя

Доматеният миниращ молец е изключително агресивен вредител, който се разпространи бързо и през 2011 г.е установен на територията на 21 области в страната. Изготвянето на Националната програма от мерки за контрол срещу Доматения миниращ молец Tuta absoluta се налага с цел ограничаване загубите и разпространението на неприятеля в страната, чрез определяне на пакет от мерки за мониторинг и контрол. Настоящата програма е предназначена за специалисти – агрономи и земеделски производители, в тяхната дейност по опазване на растенията от неприятеля.

Залагане на феромонови уловки за ранно установяване на неприятеля и предприемане на навременни мерки за контрол. При ниска плътност може да се внесе някой от биологичните агенти Macrolophus pygmaeus или Nesidiocoris tenuis.


Разрешени продукти за растителна защита

 авант 150 ек - 25 мл/дка, алверде ск - 0,1%, алтакор вг - 8-12 г/дка, амплиго 150 зк - 40 мл/дка, афърм 095 сг - 150 г/дка, волиам тарго 063 ск - 0,08%, децис 2,5 ек - 0,05%, децис 2,5 ек нов - 0,05%, конфидор енерджи од - 0,08%, кораген 20 ск - 14-20 мл/дка, ланат 20 сл - 125мл/дка, ланат 25 вп - 100 г/дка, моспилан 20 сп - 0,02%, ним азал т/с - 0,3%, пикадор 20 сл - 0,05%, рапакс - 100-200 мл/дка, синеис 480 ск -10-25мл /дка (20-25мл /100 л вода), уорант 20 сл - 50 мл и хипо сп - 0,02%