Corteva

Растителнозащитни грижи при лозята през юли

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.07.2022      4865

В този период лозите се намират от фенофаза „край на цъфтежа” до „начало на узряване на зърната”  на раните сортове.

Мана по лозата

Заразяването от болестта на още нежните зърна става направо през епидермиса, така наречената форма “сиво гниене”. При влажно време зърната се покриват от спорообразуващ налеп и бързо изгниват. При наедряване на зърната, болестта се разпространява откъм дръжките, така наречената форма “кафяво гниене”. При нея, кожицата около дръжката на зърната става бледокафява, зърната покафеняват, завяхват, мумифицират се и опадват, но бял налеп не се появява.

Стратегия за контрол на вредителя

През месеца профилактичните третирания срещу маната по лозата (преди спорообразуване на патогена и преди падане на дъжд), трябва да продължат. Определянето на пръсканията се извършва на база инкубационни периоди. Изчисляването на всеки следващ инкубационен период, започва при наличие на дъжд или роса най-малко в течение на два часа. Това е времето нужно за покълването на конидиоспорите, извършващи масовите вегетационни заразявание. За предпазни пръскания се използват контактни фунгициди (с интервалите между пръсканията 3-7 дни). При условия, благоприядстващи развитието на болестта се прилагат локално-системни фунгициди (с интервалите между пръсканията 7-10 дни) и системни фунгициди (с интервалите между пръсканията 10-14 дни).

Разрешени продукти за растителна защита: Aлиал 80 ВГ - 75-330 г/дка; Бордо Микс 20 ВП – 0,5-0,6%; Винкер ВГ – 200 г/дка; Витене Трипло Р - 400 -450 г/дка; Витра 50 ВП, Куадрис 25 СК - 0.075-0,1% (75-100 мл/дка със 100л/дка работен разтвор); Купрохай 50 ВП – 0,15%; Делан 700 ВДГ – 0,05%; Димикс 500 СК - 30 мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ манкоцеб) или 34 мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ фолпет); Кабрио Топ – 0,15-% – интервал на третиране 7-10 дни - 0,2% през 10-14 дни; Микал Флаш – 0,3%; Моментум Екстра ВГ - 300 г/дка; Пергадо Мед 27 ВГ - 500 г/дка; Пергадо Ф – 0,2%; Профайлър 71,1 ВГ- 200-225 г/дка; Сфинкс Екстра, Виностар - 180 г/дка; Фолоу 80 ВГ, Фрилър 80 ВГ, Флоует 80 ВГ - 187,5 г/дка; Фолпан 80 ВДГ - 0,15 % ; Фунгуран ОН 50 ВП – 0,15%; Шампион ВП/ Макк 50 ВП /Шамп ВП – 0,15%; Делан Про - 300 мл/дка; Икуейшън Про - 40 г/дка; Косайд 2000 ВГ - 0,12 %; Леймай - 37,5 мл/дка; Метомор Ф - 100-150 мл/дка; Орвего - 80мл/дка; Пергадо Ф - 200 мл/дка; Ридомил Голд Р - 500 г/дка; Солофол - 188 г/дка; Цераксел - 250 мл/дка; Купроцин 35 ВП - 220-300 г/дка; Лието - 220-300 г/дка;  Зорвек-Винабел - 50 мл/дка; Топаз - 30мл/100л работен разтвор.

брашнеста

Брашнеста мана – Odium tuckeri

Брашнеста мана

Нападнатите млади зърна се покриват със сиво-бял налеп, под който ципата е почерняла. При наедрелите зърна също се появяват тъмнокафяви петна, които се виждат добре след изтриване на налепа. Тъй като оидиумът се развива повърхностно, вътрешността на зърното остава здрава и продължава да расте. Ето защо нападнатите, незавършили растежа си зърна се деформират,  напукват се дълбоко, а семките им се показват.

Стратегия за контрол на вредителя

Третиранията срещу брашнестата мана могат да се комбинират с тези срещу маната. За да се избегне появата на резистентност, се редуват продукти за растителна защита на различни активни бази и с различен механизъм на действие.

Разрешени продукти за растителна защита: Aкоидал ВГ - 0,25%; Вивандо - 20 мл/дка; Динали 090 ДК - 50-65 мл/дка; Кабрио Топ - 0,2%; Ориус 25 ЕВ, Династи 25 ЕВ, Тебумакс 25 ЕВ - 0,04%; Солфоликид 800 СК – 400 мл/дка при интервал на третиране 7 дни; 1210 мл/дка при интервал на третиране 10 дни; Талендо 20 ЕК - 20-25 мл/дка; Талендо Екстра - 7,5-25 мл/дка; Тиовит Джет 80 ВГ – 0.3% (преди цъфтеж); 0.2% (след цъфтеж); Флинт Макс 75 ВГ - 0,016%; Фоликур 250 ЕВ, Хоризонт - 0,04%; Фолпан 80 ВДГ- 0,15 %, Серкадис - 15 мл/дка.

Сиво гниене

Патогенът не напада зелените зърна поради високата киселинност на сока им. Гниенето по плода се развива от прошарване до консумация. Отначало по заразените зърна се появяват светлокафяви петна по кожицата, която при допир лесно се обелва. При влажно време нападнатите зърна се покриват с обилен сив налеп, а при сухо време зърната се набръчкват и изсъхват. 

Стратегия за контрол на вредителя

За опазване на лозята от сиво гниене, е необходимо: създаване на проветриви условия в насаждението - премахване на листата в зоната на гроздовете в периода на избистряне и прошарване на грозда; опазване на гроздето от механичните повреди и поражения от други вредители (мана, оидиум и молци); провеждане на химично третиране във фенофаза „прошарване на гроздето”. Химичните третирания приключват две-три седмици преди беритбата.

Разрешени продукти за растителна защита: Кабрио Топ – 0,2%; Кантус - 100  гр/дка ; Пролектус 50 ВГ - 120 г/дка; СУИЧ 62.5 ВГ - 0,08; Фолоу 80 ВГ, Фрилър 80 ВГ, Флоует 80 ВГ - 187,5  г/дка; Фолпан 80 ВДГ - 0,15 % ; Авалон - 250 мл/дка, Банджо - 100-150 мл/дка.

бактериален

Бактериален рак по лозата – Agrobacterium vitis

Бактериален рак

При заразените растения по вдървесинените части, близо до повърхността на почвата или  непосредствено под почвената повърхност, се забелязват подутини (тумури) със зърнеста структура, с размери от 0,5 до 10 и повече сантиметра. Болните растения имат потиснато развитие, хлоротични листа и лесно измръзват при студена зима. Особено вредоносна е болестта във вкоренилищата и младите лозови насаждения.

Стратегия за контрол на вредителя

През юли лозите с признаци на болестта задължително се маркират.

При установяване на нападнати растения през първите 3 години след засаждане на лозовото насаждение те трябва да бъдат изкоренявани и унищожавани.

Засаждат се лози устойчиви към причинителя на бактерийния рак.

Сортове, които показват известна устойчивост към болестта: Мискет отонел, Пино гри, Ризлинг рейнски, Ризлинг италиански, Алиготе, Юни блан, Врачански мискет, Пино ноар.

Шарен гроздов молец

През месец юли летят пеперудите от трето поколение на неприятеля. Гъсениците от това поколение повреждат зазряващите и вече узрелите зърна на гроздето, като ги оплитат с копринени нишки. Създават се благоприятни условия за развитие на гъбни болести и така се увеличава размера на причинените щети.

Стратегия за контрол на вредителя

Да се третира при ПИВ: за  десертни сортове 7-8 гъсеници на 100 ягорида , а за  винени сортове 10-12 гъсеници на 100 ягорида.

Разрешени продукти за растителна защита: Афикар 100 ЕК - 40 мл/дка; Децис 100 ЕК - 12,5-17,5 мл/дка; Дипел 2 Х - 0,1%; Ефциметрин 10 ЕК, Цайпер 10 - 40 мл/дка; Карате Зеон 5 КС - 0,02%; Кораген 20 СК, Волиам - 15 -27 мл/дка; Магеос - 10 г/дка; Рапакс - 75-100 мл/дка; Суми Алфа 5 ЕК, Сумицидин 5 ЕК - 0,025%; Форей 48 Б - 0,15%; Циклон 10 ЕК  - 50 мл/дка;  Цитрин Макс, Циперкил 500 ЕК, Циперт 500 ЕК, Поли 500 ЕК - 6 мл/дка; Шерпа 100 ЕК - 40 мл/дка, Делмур - 50 мл/дка, Кеду - 40 мл/дка.

пъстрянка

Лозова пъстрянка – Yno ampelophaga Bayle

Лозова пъстрянка

Продължава вредната дейност на гъсениците, които изгризват отвори или скелетират листата, оставайки неповредени само дебелите жилки.

Стратегия за контрол на вредителя: За унищожаване на гъсениците, какавидиращи в почвата се прави механична обработка.

Разрешени продукти за растителна защита: Децис 100 ЕК - 12,5-17,5 мл/дка;

щитовка

Лозова подвижна щитовка – Pulvinaria vitis

Лозова подвижна щитовка

Излюпването на ларвите продължава и през юли. Вредят като смучат сок от листата, леторастите и чепките на грозда. Линеят един път, хранят се известно време, след което напускат местата на хранене и се преселват по местата на зимуване. Вследствие на повредата лозите се изтощават. Силно повредените лози се изтощават, дават ниски и некачествени добиви грозде и често изсъхват.

Лозовата щитовка пренася три вида вируси, причинители на болести по лозата.

Стратегия за контрол на вредителя

През втората половина на юни и през юли да се проведе пръскане с регистрирани инсектициди. Химичен контрол се провежда срещу младите ларви.

Разрешен продукт за растителна защита: Мовенто 100 СК - 0,075-0,095%;

Жълт лозов акар

През летните месеци популациите от различните поколения на жълтия лозов акар се застъпват. В резултат на повредата (ларви, протонимфи, дейтонимфи и възрастни акари смучат сок от долната страна на листата), в листата настъпват физиологични и биохимични повреди, които се отразяват върху развитието на лозите и качеството на гроздето.

Стратегия за контрол на вредителя

Третира се срещу възрастни и ларви при достигнат ПИВ -  9-10 бр./лист - до края на месец август.

Разрешени продукти за растителна защита: Аполо 50 СК - 30-40 мл/дка; Нисоран 5 ЕК - 0,05 %; Данитрон 5 СК  - 100 мл/дка; Ширудо (бивш Масай ВП) - 25 г/дка.