Corteva

Растителнозащитни грижи при овощните култури през юли

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.07.2022      868

Относително сухото време през юли позволява в кратки срокове да узреят плодовете на някои овощни видове и сортове лозя, но и налага растителнозащитните мероприятия да се извършват през по-хладните часове на деня. Освен пръсканията с продукти за растителна защита, за да се намали плътността на вредителите в овощната градина, от голямо значение е окапалите плодове да се събират и изнасят извън градината.

Семкови овощни видове

струпясване

Струпясване по круша

Струпясване по ябълка и круша

По оформените плодове петната са неправилно закръглени, в средата имат тъмен налеп, а отстрани се образува сив венец. Често петната се прошарват с тъмни и светли зони. По-късно налепът изчезва и се открива вкорковена тъкан. Силно нападнатите плодове обикновено се деформират, напукват и често преждевременно окапват. По напълно оформените плодове преди узряването се образуват много малки, трудно забележими петна, които по време на съхранението се разрастват в едри струпеи.

Стратегия за контрол на вредителя

В зависимост от влажността и от допуснатата зараза третиранията продължат до края на фенофаза „нарастване на плода”.

Биологична борба

Гъбите антагонисти Athelia bom-basika и Chaetomium globosum потискат образуването на аскоспори от V. inequalis.

Разрешени продукти за растителна защита:

Ябълка

БЕЛИС - 80 г/дка; ДЕЛАН 700 ВДГ 0,035%, ДИФКОР 250 СК - 15 мл/дка; ЛУНА ЕКСПИРИАНС - 20-75 мл/дка; МЕРПАН 80 ВГ – 200 г/дка ;  СИЛИТ 544 СК - 125 мл/дка; СКОР 250 ЕК - 0,02%; ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ - 600 г/дка; ФАБАН - 120 мл/ дка; ФЛИНТ МАКС 75 ВГ - 0,02%; ФОЛПАН 80 ВДГ- 0,15%; ФОНТЕЛИС СК - 75 мл/дка; ХОРУС 50 ВГ - 0,03% (предпазно) 0,05% (лечебно) ; ШАМПИОН ВП - 0,3%.

Круша

ДИФКОР 250 СК- 15 мл/дка; КАПТАН 80 ВГ - 150-180 г/дка; ЛУНА ЕКСПИРИАНС - 20-75 мл/дка; ПОЛИРАМ ДФ - 200 г/дка; СКАБ 80 ВГ - 188 г/дка; ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ - 600 г/дка; ФАБАН - 120 мл/ дка; ФУНГУРАН ОН 50 ВП - 150-250 г/дка; ШАМПИОН ВП - 300 г/дка.

Брашнеста мана по ябълката

Болестта причинява ръждиви нишки по плодовете. Заразените листа и леторасти, изглеждат като посипани с брашно. Нападнатите листата се изкривяват, тъканите под налепа стават кафяви, а по-силно нападнатите листа окапват.

Стратегия за контрол на вредителя

За предпазване от локални заразявания от брашнестата мана, е необходимо системно пръскане на дърветата.

Разрешени продукти за растителна защита: БЕЛИС ВГ - 80 г/дка; ЕМБРЕЛИА - 150 мл/дка; СКОР 250 ЕК - 0,02%; СЕРКАДИС - 15 мл/дка; ФЛИНТ МАКС 75 ВГ - 0,02 %.

пеперуда

Бяла американска пеперуда

Бяла американска пеперуда

През месец юли летят пеперудите от второ поколение. Женските снасят яйцата си на купчинки по долната страна на листата, като ги покриват с рехави власинки. Гъсениците до пета възраст живеят в общи паяжинни гнезда, след това водят самостоятелен начин на живот. Вредят гъсениците - младите скелетират листата частично, изгризваики долния епидермис и паренхима, по-възрастните надупчват листата, без да засягат жилките, а най-възрастните изяждат цялата листна петура.

Стратегия за контрол на вредителя

При ниска плътност се прилага изрязване и изгаряне на гъсеничните гнезда. Химичен контрол се провежда срещу новоизлюпените гъсеници, с един от разрешените ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: ДИПЕЛ 2 Х – 0,1%, РАПАКС - 100-200 г/дка

ябълков

 

Ябълков плодов червей

Ябълков плодов червей

Летят и яйцеснасят пеперудите, от второ поколение на неприятеля. Гъсениците на това поколение, унищожават семената в семенната кутийка. Въпреки че за изхранването на една гъсеница е достатъчен един плод, повредите от второ поколение са значително повече.

Стратегия за контрол на вредителя

Химично третиране срещу второ поколение, се извършва в момента когато започне излюпването и вгризването на първите гъсеници. Праг на икономическа вредност (ПИВ) за второ поколение: 1,5-2% пресни вгризвания в плодовете.

Разрешен продукт за растителна защита: АФЪРМ ОПТИ - 200 г/дка; ДЕКА ЕК - 30 мл/дка; ДЕЛЕГАТ 250 ВГ - 250 г/дка; ДЕЦИС  100 ЕК - 7,5-12,5 мл/дка; ИМИДАН 50 ВГ - 150 г/дка; СУМИ АЛФА ЕК (СУМИЦИДИН) - 0,02 %; ШЕРПА 100 ЕВ - 300 мл/дка, КАРПОВИРСУН - 100 мл/дка.

 

листо

Повреди, нанесени от кръгломиниращ молец

Кръгломиниращ молец

През месеца приключва развитието на второ и започва летежът на пеперудите от трето лятно поколение. С всяко следващо поколение, броят на мините по листата става все по-голям. Мините са кръгли, отначало малки като точка и постепенно нарастват спираловидно като кафяви петна. Забелязват се ясно и от двете страни на листа, особено, гледани на преминаваща светлина. При висока плътност, две или повече мини се сливат в общи петна.

Стратегия за контрол на вредителя

Химичен контрол се провежда при ПИВ: 2-3 броя яйца и мини на лист.

Разрешени продукти за растителна защита: АФЪРМ ОПТИ - 200 г/дка; ДЕЛЕГАТ 25 ВГ - 30 г/дка; ЛАМДЕКС ЕКСТРА - 60-100 г/дка; МЕТЕОР - 60-90 мл/100 л вода; МОСПИЛАН 20 СГ - 20 г/дка; СУМИ АЛФА 5 ЕК/СУМИЦИДИН 5 ЕК - 0,02%.

Калифорнийска щитоносна въшка

През месец юли се развива второ поколение на неприятеля. Повредите по плодовете и листата от ларвите и възрастните женски нямат голямо икономическо значение. По тях се появяват червени, кръгли петънца, като в средата им се забелязва щитчето на въшката  По-опасни са повредите по клоните и стъблата, по които се наблюдават антоцианови петна. Вследствие от храненето клоните се сбръчкват и изсъхват.

Стратегия за контрол на вредителя

Контролът е насочен срещу възрастните мъжки и подвижните ларви първа възраст. Третиране са провежда при ПИВ: 10 бр./100 см клонка или 2-3 бр. нападнати плодове.

Разрешени продукти за растителна защита: ДЕКА ЕК / ДЕША ЕК/ДЕНА ЕК - 50-75 мл/дка; МЕТЕОР - 90 мл/100 л.вода; МУЛИГАН - 30-50 мл/дка; ОВИТЕКС - 2000 мл/дка; БЕЛПРОЙЛ-А - 0,375-1,5 л/дка; ОВИПРОН ТОП ЕК – 1000/2000 мл/дка (май-август).

Листни въшки

Листните въшки смучат сок от листа, леторасти и плодове. При храненето си инжектират секрет, който спира растежа на нападнатите растителни части и пречи на нормалното им развитие. Повредените части са силно деформирани, плодовете остават по-дребни. Освен преките повреди при изхранването си, по листата отделят “медена роса”, върху която се развиват гъбни патогени.  Замърсената листна повърхност не дава възможност за нормално протичане на физиологичните процеси – нарастване, дишане изпарение и др. и листата повяхват. По-късно те пожълтяват, прегарят и опадват.

Стратегия за контрол на вредителя

Пръскане се предприема при ПИВ:

Ябълки и круши

колонии от Aphis spp - 10-15 бр./100 леторасти; колонии от Dysaphis spp. - 5 бр./100 леторасти.

Разрешени продукти за растителна защита: ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ДЕНА ЕК - 30 - 50 мл/дка; ЛАМДЕКС ЕКСТРА- 40-60 г/дка; ШУРИДО (бивш МАСАЙ ВП) - 25 г/дка; Мовенто 100 СК - 0,1%; ОВИТЕКС - 2000 мл/дка; ПРОТЕУС О-ТЕК - 0,05-0,06%; ТЕПЕКИ - 14 г/дка.

акар

Червен овощен акар

Червен овощен акар

При сухо и топло време популационната плътност на червеният овощен акар се повишава. През лятото развива няколко генерации, в резултат на което върху растенията се натрупва голямо количество от неприятеля. При много висока плътност или конкуренция с други видове тетранихови акари, подвижните форми (ларви, нимфи и възрастни) на червения овощен акар може да преминат и да смучат сок и от горната страна на листата. При силно нападение целите листа придобиват бронзов вид, след което пожълтяват и преждевременно окапват.

Стратегия за контрол на вредителя

Химичен контрол на нападнатите овощни дървета се провежда при достигане на ПИВ:

Ябълка: 3-4  бр./подвижни форми на лист.

Круша: 3-4 бр./ подвижни форми на лист. - началото на нарастване на плодовете; 5-7 бр./ подвижни форми на лист. - след началото на нарастване на плодовете.

Разрешени продукти за растителна защита: АПАЧИ ЕВ - 100 мл/дка, ВЕРТИМЕКС - 100 мл/дка, ВОЛИЗАМ ТАРГО - 75 мл/дка, ЛАОТА – 60-96 мл/дка (ябълка и круша); ШИРУДО (МАСАЙ ВП) - 25 г/дка, ВАЛМЕК -50-120 мл/дка (праскова), 37,5-120 мл/дка (круша), 60-96 мл/дка(ябълка), ВЕРТИМЕК 018 ЕК -150 мл/дка(ябълка); ОВИПРОН ТОП ЕК – 1000/2000 мл/дка (май-август).

Костилкови  овощни видове

Брашнеста мана по прасковата

Болестта се развива в широк температурен диапазон, но задължително при условия на висока въздушна влажност. Продължителното засушаване обаче не спира развитието ѝ. Най-силно се развива през летните месеци. Засяга листа, плодове и леторасти. По листата се появяват бледожълтеникави петна, по чиято долна страна се образува брашнест налеп. Нападнатите листа силно се деформират, а при висока плътност некротират и опадат. По леторастите също се образува плътен налеп, който предизвиква деформиране на клонките и задържане на растежа им. Плодовете се заразяват само рано напролет. По тях се появяват петна, покрити с плътен бял брашнест налеп. Тъканите под налепа некротират и плода се напуква. Напуканите плодове се нападат от причинители на гниене и впоследствие загниват.

Стратегия за контрол на вредителя

Третира се при откриване на първи петна. След това, се пръска през интервал от 10 до 12 дни до края на фенофаза „наедряване на плодовете”.

Разрешените продукти за растителна защита: ЛУНА ЕКСПИРИАНС- 50 мл/дка, СКОР 250 ЕК - 20-30 мл/дка, СИГНУМ - 30 г/дка, СИСТАН 20 ЕВ - 30 мл/дка, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ - 600 г /дка, ТОПАЗ 100 ЕК-0,03 %.

гниене

Късно кафяво гниене по слива

Късно кафяво гниене

По нападнатите плодове се появява малко, кръгло, кафяво петно, което постепенно нараства и обхваща целия плод. По-късно, върху покафенелите и изгнили тъкани се появяват едри спорообразуващи туфи, с жълтобял цвят, разположени в концентрични кръгове. Нападнатите плодове окапват преждевременно или остават мумифицирани върху клоните.

Стратегия за контрол на вредителя

При благоприятни условия за развитие на болестта и при поява на първи симптоми се провежда третиране с разрешените ПРЗ. Да се спазват карантинните срокове на използваните фунгициди.

Разрешените продукти за растителна защита: КАПТАН 80 ВГ- 150-180 г/дка, ЛУНА ЕКСПИРИАНС - 63-75 мл/дка, Пролектус 50 ВГ- 120 г/дка, СИГНУМ ВГ- 60 - 75 г/дка, ХОРУС 50 ВГ - 0,045 %, МЕРПАН 80 ВГ - 225 г/дка, ПАСУЪРД 25 ВГ - 50 г/дка.

Бяла ръжда (Цилиндроспориоза) по череша и вишна

Най-типичните признаци на болестта са по листата – дребни, пурпурночервени петна. Петната се появяват при хладно и влажно време и покриват изцяло листата. По долната им страна се образува характерния за болестта белезникав налеп, състоящ се от спороношенията на гъбата във вид на дребни фитилчета. За разлика от сачмянката тъканта на петната не опада. При силно нападение, бялата ръжда причинява масово окапване на листата до степен обезлистване на дърветата.

Стратегия за контрол на вредителя

След приключване на беритбата и на късните сортове череши и вишни, при силно нападение от болестта, се провеждат две последователни пръскания през 10-12 дни, с един от разрешените фунгициди.

Разрешените продукти за растителна защита: ДЕЛАН 700 ВДГ – 0,05%; СИГНУМ – 0,03%; СИЛИТ 544 СК – 125 мл/дка; СКОР 250 ЕК – 0,03%; ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 30 гр/дка; АЗАКА - 100 мл/дка.

слива

Ръжда по сливата

Ръжда по сливата

По горната страна на листата се наблюдават множество дребни, ъгловати, жълти или червеникави петънца. От долната страна петната са покрити с прашни купчинки спори. Силно нападнатите листа пожълтяват и окапват преждевременно. При силно нападнатите дървета, плодовете узряват преждевременно, остават дребни и с намалено захарно съдържание, а самите дърветата са силно чувствителни на измръзване.

Стратегия за контрол на вредителя

Третиране се провежда при поява на първи петна по листата. При силно нападение се правят още едно-две пръскания през двадесет дни.

Разрешен продукт за растителна защита: СИГНУМ ВГ - 45 г/дка

Сливов плодов червей

През месеца продължава летежът, яйцеснасянето, излюпването и вредната дейност на гъсениците от второ поколение на неприятеля.  Излюпенита гъсеница се вгризва в плода непосредствено до мястото на снесеното яйце. Около костилката, в месестата част на плода, изгризва галерия изпълнена с екскременти и огризки. Повредените плодове дават признаци на преждевременно узряване и окапват.

Стратегия за контрол на вредителя

Химично третиране се извършва при ПИВ за второ поколение: 1,5-2  % пресни вгризвания в плодовете;

Разрешени продукти за растителна защита: АФЪРМ ОПТИ - 250 г/дка, ДЕКА ЕК 50-70 мл/дка, ДЕЛЕГАТ 250 ВГ - 300 г/дка, ДЕЦИС 100 ЕК -7,5-17,5 мл/дка, ИМИДАН 50 ВГ - 150 г/дка, КОРАГЕН 20 СК, ВОЛИАМ - 16-30 мл/дка, КОРАГЕН 20 СК - 16-30 мл/дка, СУМИ АЛФА 5 ЕК - 0,02 %.

източен

Източен плодов червей

Източен плодов червей

През месец юли летят и яйцеснасят пеперудите от второто поколение на неприятеля. Гъсениците от трето поколение поврежда предимно плодовете.  Гъсеницата се вгризва странично, в местата на допиране на плодовете или до дръжката. Често се наблюдава смолотечение. Повредените плодове се деформират, или загниват. Дават признаци на преждевременно узряване и окапват.

Стратегия за контрол на вредителя

Химичен контрол се провежда при ПИВ:

през вегетацията – 10-15 бр. пеперуди /уловка/седмица;   

млади градини – 2-3% нападнати леторасти от гъсеницата;

плододаващи градини - 5% повредени леторасти или 2-4% нападнати  плодове от гъсеницата.

Разрешени продукти за растителна защита: АВАНТ 150 ЕК - 33,3 мл/дка, АФЪРМ ОПТИ - 200 г/дка, ВОЛИАМ ТАРГО - 75 мл/дка, ДЕКА ЕК - 50-70 мл/дка, ДЕЛЕГАТ 250 ВГ - 30 г/дка, ДИПЕЛ ДФ - 75-150 г/дка, ЛАМДЕКС ЕК7СТРА - 70 г/дка, КОРАГЕН 20 СК, ВОЛИАМ - 16-30 мл/дка,  КОРАГЕН 20 СК - 16-30 мл/дка, СУМИ АЛФА 5 ЕК - 0,02 %, МАДЕКС ТВИН - 10 мл/дка,

КАРПОВИРСУН - 100 мл/дка.

прасковен

Прасковен (клонков) молец

Прасковен (клонков) молец

През месец юли протича развитието на второ поколение на неприятеля. Гъсениците от това поколение вредят както по леторастите така и по плодовете. Нападнатите леторасти клюмват, връхната им част изсъхва заедно с листата, а растежът им спира. По плодовете вредят, като изгризват къс ход в месестата част. Повредата прилича на тази от плодовите червеи.

Стратегия за контрол на вредителя

Третиране се провежда при ПИВ - 3% повредени плодове от гъсениците.

Разрешени продукти за растителна защита: АФЪРМ ОПТИ - 200-225 г/дка;

ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК – 75 мл/дка; ДЕЦИС 100 ЕК - 8,75– 12,25 мл/дка; ДИПЕЛ ДФ - 75-150 г/дка,  КОРАГЕН 20 СК - 16 – 30 мл/дка; АВАНТ 150 ЕК - 33,3 мл/дка; РАПАКС – 100 – 200 мл/дка; СИНЕИС 480 СК – 20 мл/дка.

оса

Лъжегъсеницата на вишневата листна оса е жълтозелена. Тялото отгоре е покрито с черна слузеста материя, която маскира основния цвят.

Вишнева листна оса

През целия месец юли протича развитието на второ поколение на неприятеля. Вреда нанасят ларвите като прогризват горния епидермис и се хранят с паренхима на листата. Долният епидермис остава незасегнат и прегаря от слънцето. Повредените листа пожълтяват, покафеняват и окапват.

Стратегия за контрол на вредителя

При висока плътност, третиране се извежда, срещу възрастните преди яйцеснасяне и срещу лъжегъсениците непосредствено след излюпване.

Разрешени продукти за растителна защита: ДЕКА ЕК - 30 мл/дка.