Corteva

Физиологични промени, предизвикани от недостиг или излишък на молибден

Автор(и):  доц. д-р Венета Каназирска
Дата: 19.06.2022      1244

Умеем ли да “разговаряме с растенията"?

Визуална диагностика

МОЛИБДЕН (Мо – Molybdenum – от гръцки)

Значение на молибдена за растенията

Молибденът е необходим за асимилацията на нитратите, усвоени от растението. Той участва с ензимите нитратни редуктази в редукцията на нитратите (NO3-) до нитрити (NO2-) и амоняк. Смята се, че молибденът е транзитен носител на електрони. Има и други ензимите, които изискват молибден, за да извършват дейността си (окислително-редукционни реакции – ксантин дехидрогеназа, алдехид оксидаза и сулфит оксидаза).

Молибденът е необходим за симбиотичните азотфиксиращи бактерии в бобовите растения, за да фиксират атмосферния азот. Растенията го използват и за превръщане на неорганичния фосфор в органични форми в растението.

Молибденът влияе и върху синтеза на хлорофила и аскорбиновата киселина, върху въглехидратния обмен, обмяната на фосфора и желязото.

Нужда на растенията от молибден

Нуждата на растенията от молибден е различна за различните видове растения. Средното му съдържание в растенията варира от 0,1 до 1,0 ppm в сухото вещество. Най-високо е съдържанието му в корените и семената Характерно за храненето с молибден при повечето растения е голямото вариране между критичния дефицит и нивата на токсичност. Тези граници са от 0,1 до 1000 ppm суха маса.

Усвояване

Растенията усвояват молибден като молибдат (МоО4-2).

НЕДОСТИГ НА МОЛИБДЕН

Общи симптоми – първите симптоми са по старите листа

Молибденът е подвижен в растението, така че симптомите на недостиг се проявяват най-напред върху по-старите листа, но се разпространяват нагоре по стъблото и засягат новите листа. Симптомите на недостиг от молибден са сходни с тези от азотно гладуване. Листата са малки и стават бледозелени, появява се белезникавокафява междунерватурна хлороза, която в тежки случаи е придружена от изгаряне на ръба на листата. Нерватурата остава светлозелена. По-късно листата се сбръчкват и краищата им се завиват навътре. Може да се появят сребристи петна върху междунерватурната тъкан в резултат на отделянето на горния епидермис от подлежащата тъкан. Тези петна стават некротични. Некрозата по ръбовете и междунерватурните зони на по-старите листа може да има известна прилика с увреждане от засоляване или борна токсичност, но тези нарушения обикновено причиняват много по-обширна некроза, отколкото се наблюдава в случай на недостиг на молибден, и обикновено не се свързват с кисели почви.

Възможно е зачервяване на нерватурата по младите листа

Растежът и развитието на растенията са задържани. Образуването на цветове е ограничено. Забавен е растежът на кореновата система.

Зеленчуковите култури, които са най-чувствителни към недостиг на молибден са броколи, карфиол, зеле, фасул, грах.

Причини

Тъй като молибденът е необходим за превръщането на нитратите в амоняк в растението, храненето предимно с нитратен тор предизвиква недостиг на молибден по-рано, отколкото храненето с амонячен азот. Наличието на високи нива на сулфати, манган, мед, цинк  и никел също намалят усвояването на молибден от растенията.

Със силно влияние върху усвояване на този микроелемнт е реакцията на хранителната среда – киселата реакция на хранителната среда (рН < 5.5) води до недостиг от Мо.

Препоръка

Корекция на рН; листно подхранване с амониев или натриев молибдат 0,05 – 0,10 %. Листното подхранване дава бърз ефект, когато е правилно проведено. Трябва да се спазва дозата, за да не се премине границата между оптималното ниво и границата на токсичност на Мо.

Идентифициране на симптомите на недостиг на молибден по култури

плодови

Недостиг на молибден при  плодови зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на молибден при плодови зеленчукови култури:

- По старите листа се появява хлороза между нервите, краищата им се завиват нагоре, образувайки улей. В жълтите сектори на листата започва некроза, която обхваща целия лист, който се сбръчква.

- Симптомите се разпространяват към по-младите листа;

- Растежът и развитието на растенията са забавени;

- Междувъзлията – скъсени;

- Плодаването намалява. Забавя се узряването.

листни

Недостиг на молибден при листни зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на молибден при листни зеленчукови култури:

- Появява се хлороза, която преминава в некроза по периферията на листата и се развива навътре. Листата изсъхват от върха и ръбовете навътре. Некротичната тъкан става кафеникавожълта. Петната по листата по-късно се сливат;

- Растежът както на надземната част, така и на корените е силно ограничен и растенията могат да загинат.

стъблени

Недостиг на молибден при листно-стъблени зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на молибден при листно-стъблени зеленчукови култури:

- Растежът на листа е силно ограничен, което придава тясна чашковидна форма на листата. Листата са деформирани, с намалена полощ и са крехки. При карфиола се формират тесни изкривени листа – силно е намалена ширината на листа, а средната жила расте, което прави листото като «камшик», т.е. образува се т.н „комшичешка опашка“;

- Малките, деформирани или оцветени глави карфиол могат да бъдат причинени от различни фактори. Сред тях са недостигът на бор и/или на молибден;

- В напреднали етапи растежът на растенията и образуването на глава са ограничении.

клубеноплодни

Недостиг на молибден при клубеноплодни зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на молибден при клубеноплодни зеленчукови култури:

- Визуалните симптоми на недостиг на молибден в клубеноплодните зеленчукови култури зависят от нивото на микроелемента в семенната грудка;

- Симптомите включват общ бледозелен цвят и забавен растеж с малък размер на листата;

- Възможно е зачервяване на нерватурата по младите листа;

- По старите листа се появяват сребристи петна върху междунерватурната тъкан в резултат на отделянето на горния епидермис от подлежащата тъкан. Ръбовете и върховете на старите листа обгарят.

ИЗЛИШЪК ОТ МОЛИБДЕН

Повечето растения са толерантни към излишък от молибден. Данните за токсичност от този микроелемент са оскъдни. Проблемът се наблюдава в алкална среда и почти винаги е свързан с недостиг на мед.

Общи симптоми

Симптомите на излишък от молибден се изразяват като пожълтяване и некротиране на листата.

Причини

Алкална хранителна среда.

Препоръки

Корекция на рН.