Corteva

Растителнозащитни грижи в овощната градина през юни

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 15.06.2022      764

През юни температурата и влажността на въздуха са подходящи, както за растежа на овощните култури, така и за появата и развитието на икономически важните вредители по тях. През месеца плодовете на овощните видове бързо нарастват, а някои узряват. 

Семкови овощни видове

Струпясване по ябълка и круша

По младите заразени плодчета се образуват тъмномаслени петна със закръглена форма. По нарастващите плодове, се наблюдават повърхностни зелено-кафяви, гладки, закръглени петна. По-късно петната стават грапави с вкорковена напукана кора. Вследствие на повредата плодът се деформира.

Стратегия за контрол на вредителя: В зависимост от степента на заразата и преваляванията през месеца третиранията продължат до преустановяване на фенофаза „нарастване на плода”.

Разрешени продукти за растителна защита:

Ябълка:БЕЛИС - 80 г/дка; ДЕЛАН 700 ВДГ 0,035%, ДИФКОР 250 СК - 15 мл/дка; ЛУНА ЕКСПИРИАНС - 20-75 мл/дка; СИЛИТ 544 СК - 125 мл/дка; СКОР 250 ЕК - 0,02%; ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ - 600 г/дка; ФАБАН - 120 мл/ дка; ФЛИНТ МАКС 75 ВГ - 0,02%; ФОЛПАН 80 ВДГ- 0,15%; ФОНТЕЛИС СК - 75 мл/дка; ХОРУС 50 ВГ - 0,03% (предпазно) 0,05% (лечебно) ; ШАМПИОН ВП - 0,3%

Круша:ДИФКОР 250 СК- 15 мл/дка; КАПТАН 80 ВГ - 150-180 г/дка; ЛУНА ЕКСПИРИАНС - 20-75 мл/дка; ПОЛИРАМ ДФ - 200 г/дка; СКАБ 80 ВГ - 188 г/дка; ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ - 600 г/дка; ФАБАН - 120 мл/ дка; ФУНГУРАН ОН 50 ВП - 150-250 г/дка; ШАМПИОН ВП - 300 г/дка.

мана

Брашнеста мана по ябълката

Брашнеста мана по ябълката

Нападнатите от болестта листа са дребни, удължени, ладиевидно завити, светлозелени и изцяло покрити с брашнест налеп от долната страна. Заразените леторасли са със скъсени междувъзлия, дребни и покрити със сиво-бял мицел. По плодовете петната са като ръждива мрежа, която прониква в тъканите на различна дълбочина. Ако през месеца има чести превалявания, развитието на брашнестата мана се задържа, поради отмиването на голяма част от спорите с които тя заразява.

Стратегия за контрол на вредителя: През вегетацията се пръска през 10-12 дни до ограничаване развитието на болестта с един от разрешените ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита:

БЕЛИС - 80 г/дка; ЕМБРЕЛИА - 150 мл/дка; СКОР 250 ЕК - 0,02%; СЕРКАДИС - 15 мл/дка; ФЛИНТ МАКС 75 ВГ - 0,02 %.

пригор

Огнен пригор

Огнен пригор

През юни признаците от болестта са най-забележими. Повредените растителни части увяхват внезапно, некротират и остават по дърветата, като им придават опожарен вид. Най-характерният симптом е кукообразното завиване на връхните клонки. При влага върху заразените тъкани се отделят капчици бактериален ексудат.

Стратегия за контрол на вредителя

При проява на заболяването, за да се преустанови пренасяне на заразата, внимателно се изрязват болните клони до здрава тъкан (30-40 см под мястото на инфекцията) и се изгарят.

Разрешени продукти за растителна защита:

БОРДО МИКС 20 ВП - 375 - 500 г/дка; КОСАЙД 2000 ВГ - 155-680 г/дка; ФУНГУРАН ОН 50 ВП - 110-500 г/дка; ЛУНА КЕЪР - 300 г/дка; РЕГАЛИС ПЛЮС – при ябълки и круши за ограничаване на нападението от огнен пригор – двукратно 125 г/дка + 125 г/дка;

Неприятели

ябълков

Ябълков плодов червей

Ябълков плодов червей

През юни вредят гъсениците от първо поколение. Те се хранят със семките и семенната кутийка, като я унищожават изцяло. Една гъсеницата поврежда 2-3 плода. Повредените плодчета окапват, а в сърцевината им се развиват плесени. Повредата често остава незабелязана поради юнското опадване на завръзите. След изхранването си гъсеницата напуска повредения плод. Спуска се с копринена нишка или пълзи по ствола и в пукнатините на кората прави пашкул, в който какавидира.

Стратегия за контрол на вредителя

Химично третиране се извършва срещу излюпващите се гъсеници, преди те да се вгризят в плодовете при праг на икономическа вредност (ПИВ) за първо поколение: 0,8-1% пресни вгризвания в плодовете.

Разрешени продукти за растителна защита:

АФЪРМ ОПТИ - 200 г/дка ДЕКА ЕК - 30 мл/дка; ДЕЛЕГАТ 250 ВГ - 30 г/дка; ДЕЦИС  100 ЕК - 7,5-12,5 мл/дка; ИМИДАН 50 ВГ - 150 г/дка ( гратисен период за продажба и разпространение до 01.11.2022 г.); КОРАГЕН 20 СК, ВОЛИАМ – 16 - 30 мл/дка; СУМИ АЛФА ЕК(СУМИЦИДИН) - 0,02 %; ШЕРПА 100 ЕВ - 30 мл/дка.

Кръгломиниращ  молец

През юни по средните етажи на короната на дърветата се развива второ поколение на неприятеля. Вреди гъсеницата, като прави спираловидни ходове, които изглеждат като концентрични кръгли петна от оставените вътре черни ивици с екскременти. При силно нападение на един лист може да има десетки мини, понякога сливащи се в общи петна. Повредените листа имат намалена фотосинтезираща повърхност и преждевременно окапват.

Стратегия за контрол на вредителя: Химичен контрол се провежда при установяване на плътност над ПИВ: във фенофаза „нарастване на плодовете– 2-3 броя яйца и мини на лист.

Разрешени продукти за растителна защита:

АФЪРМ ОПТИ - 200 г/дка; ДЕЛЕГАТ 2О ВГ - 30 г/дка; ЛАМДЕКС ЕКСТРА - 60-100 г/дка; МЕТЕОР - 60-90 мл/100 л вода; МОСПИЛАН 20 СГ - 25 г/дка; СУМИ АЛФА 5 ЕК/СУМИЦИДИН 5 ЕК - 0,02%.

 

калифорнийска

Калифорнийска щитоносна въшка

Калифорнийска щитоносна въшка

През юни се наблюдава масово раждане на ларвите от първо поколение на неприятеля. Те, заедно с възрастните женски, смучат сок от всички надземни части. При храненето си инжектират ензими в мястото на убождането и разрушават клетъчните стени на растителните тъкани. Клоните се сбръчкват и изсъхват, плодовете и листата се изпъстрят с червени, кръгли петънца, с точица по средата (щитчето на въшката).

Стратегия за контрол на вредителя

Щитчето, с което е защитено тялото на вредоносните стадии (ларви и възрастни женски), е основната причина за изключителната устойчивост на калифорнийската щитоносна въшка на инсектициди. Контролът е насочен срещу чувствителните стадии на вида – тези без щитче (възрастните мъжки и подвижните ларви първа възраст). Третиране са провежда при ПИВ: 10 бр./100- сантиметрова клонка или 2-3 бр. нападнати плодове.

Разрешени продукти за растителна защита:

ДЕКА ЕК / ДЕША ЕК/ДЕНА ЕК - 50-75 мл/дка; МЕТЕОР - 90 мл/100 л.вода; МУЛИГАН - 30-50 мл/дка; ОВИТЕКС - 2000 мл/дка; БЕЛПРОЙЛ-А - 0,375-1,5 л/дка; ОВИПРОН ТОП ЕК – 1000/2000 мл/дка (май-август).

Листни въшки

При масово нападение физиологичните процеси на растенията се нарушават, а всички нападнати части, включително и плодовете, остават дребни и без търговски вид. Листните въшки нанасят не само преки повреди на овощните видове, но пренасят и опасни вирусни болести.

Стратегия за контрол на вредителя: Във фенофаза „нараствате на плодовете” се третира при ПИВ:

Ябълки и круши:  колонии от Aphis spp - 10-15 бр./100 леторасли; колонии от Dysaphis spp. - 5 бр./100 леторасли.

Праскови: колонии - видове от Myzus spp., Brachycaudus spp. - 5% нападнати леторасли; колонии - видове от Hyalopterus spp.- 15% нападнати леторасли.

Сливи: колонии - видове от Hyalopterus spp., Phorodon - 15 бр./100 клонки или 15% нападнати леторасли; колонии - видове от Brachycaudus spp.- 5 бр./100 клонки или 5% нападнати леторасти.

Разрешени продукти за растителна защита:

ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ДЕНА ЕК - 30 - 50 мл/дка; ЛАМДЕКС ЕКСТРА- 40-60 г/дка; ШУРИДО (бивш МАСАЙ ВП) - 25 г/дка; Мовенто 100 СК – 0,075- 0,12%; ОВИТЕКС - 2000 мл/дка; ТЕПЕКИ - 14 г/дка.

Червен овощен акар

Вредят летните популации на вида. Ларвите, нимфите и възрастните смучат сок от долната страна на листата. В мястото на убождането се появяват светли петънца, които постепенно се сливат и листата добиват сребристосив цвят. При силно нападение хлорофилното съдържание в листата намалява, а транспирацията се увеличена. Тези листа не фотосинтезират, изсъхват и  окапват преждевременно.

Стратегия за контрол на вредителя

Химичен контрол , във фаза „нарастване на плодовете” се провежда при ПИВ:

Ябълка: 3-4  бр.подвижни форми на лист.

Круша: 3-4 бр. подвижни форми на лист. - началото на нарастване на плодовете; 5-7 бр. подвижни форми на лист - след началото на нарастване на плодовете.

Праскова - 4-5 бр. подвижни форми на лист.

Слива - 3-5 бр. подвижни форми на лист.

Разрешени продукти за растителна защита:

АПАЧИ ЕВ - 100 мл/дка, БЕЛПРОЙЛ-А - 0,375-1,5 л/дка; БЕРМЕКТИН – 60 -96 л/дка; ЛАОТА – 60-96 мл/дка (ябълка и круша); ВЕРТИМЕК - 100 мл/дка, ШИРУДО (МАСАЙ ВП) - 25 г/дка, ВАЛМЕК - 50-120 мл/дка(праскова), 37,5-120 мл/дка(круша), 60-96 мл/дка(ябълка), ВЕРТИМЕК 018 ЕК -100 мл/дка(ябълка). ОВИПРОН ТОП ЕК – 1000/2000 мл/дка (май-август)

Костилкови  овощни видове

Бяла ръжда (Цилиндроспориоза) по череша и вишна

При благоприятни климатични условия (умерено топло и влажно време) по горната повърхност на заразените листа  се появяват дребни пурпурни петна, които впоследствие се превръщат в некротични петънца. От долната страна на листата се формират белезникави купчинки от спорите на гъбата (откъдето идва и името - бяла ръжда). За разлика от сачмянката тъканта на петната не опада. При силно нападение листата пожълтяват, покафеняват и преждевременно окап­ват. Плодовете от дървета с повредени от бяла ръжда листа са дребни, слабо оцветени и безвкусни.

Стратегия за контрол на вредителя

За опазване на листната маса в градини с отчетено силно нападение от болестта след приключване на беритбата се третира с един от разрешените за употреба фунгициди.

Разрешените продукти за растителна защита: ДЕЛАН 700 ВДГ – 0,05%; СИГНУМ ВГ – 0,03%; СИЛИТ 544 СК – 125 мл/дка; СКОР 250 ЕК – 0,03%; ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 30 гр/дка; АЗАКА - 100 мл/дка.

 

праскова

Брашнеста мана по прасковата

Брашнеста мана по прасковата

Системната форма на болестта се развива в резултат на инфекция, намираща се във вегетационните пъпки, и се проява по летораслите, които са недоразвити, деформирани и изцяло покрити с брашнест налеп. Локалната форма на патогена се проявява по младите нарастващи плодове, които се покриват с брашнести петна - те се разрастват и обхващат значителна част от повърхността. След време брашнестият налепът опада, а под него плодовото месо се вкорковява, вдървесинява и напуква.

Стратегия за контрол на вредителя: Да се третира при откриване на първи петна, а след това през интервал от 10-12 дни до наедряване на плодовете.

Разрешените продукти за растителна защита: ЛУНА ЕКСПИРИАНС- 50 мл/дка, СКОР 250 ЕК - 20-30 мл/дка, СИГНУМ - 30 г/дка, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ - 600 г /дка, ТОПАЗ 100 ЕК – 50 мл/100 л работен разтвор.

Късно кафяво гниене

Повреди от болестта се наблюдават от наедряването на плода до неговата консумация. Първоначално върху заразените плодове се развиват дребни кафяви петна, които бързо се разрастват и обхващат целия плод. При висока влажност и умерено висока температура на въздуха върху повредените части на плода се образуват спорообразуващи туфи под форма на концентрично наредени кръгове. Заразените плодове най-често остават в короната и се мумифицират.

Стратегия за контрол на вредителя

Третиране са провежда при поява на първи симптоми и благоприятни условия за развитие на болестта. Да се следи за карантинния срок на прилагания фунгицид и срока за беритба на плодовете.

Разрешените продукти за растителна защита:  КАПТАН 80 ВГ- 150-180 г/дка, ЛУНА ЕКСПИРИАНС - 63-75 мл/дка, Пролектус 50 ВГ- 120 г/дка, СИГНУМ ВГ- 60 - 75 г/дка, ХОРУС 50 ВГ - 0,045 %, МЕРПАН 80 ВГ - 225 г/дка, ПАСУЪРД 25 ВГ - 50 г/дка.

Неприятели

муха

Черешова муха

Черешова муха

През месеца летежът на мухата продължава. Женските снасят яйцата си в избистрените, започнали да зазряват плодове. Повредените плодове от ларвите, които се хранят с месестата част на плода,  преждевременно узряват, загниват и хлътват в мястото на повредата. Тези плодове са негодни за консумация.

Стратегия за контрол на вредителя: Химичният контролът е насочен срещу възрастните преди яйцеснасяне. ПИВ за първо третиране - 8-12 дни след началото на  летеж, при 10 бр. женски мухи на уловка (сумарно) при избистряне на плодовете; второ третиране при средно ранни и късни сортове - 8-10 дни след първото при 10 бр. мухи/уловка.

Разрешените продукти за растителна защита: ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,03%; ДЕЦИС ТРАП ЦЕРАЗИ - 5-10 капана/дка;  КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС - 15 мл/дка; НАТУРАЛИС - 100-200 мл/дка; НАТУРАЛИС - 100-200 мл/дка, ИМИДАН 50 ВГ - 150 мл/дка.

източен

Източен плодов червей

Източен плодов червей

През юни летят и яйцеснасят пеперудите от второто поколение на неприятеля. Гъсениците  нанасят повреди,  като се вгризват във върховете на  младите леторасли и се хранят със зелената невдървесинена тъкан. Повредените леторасли клюмват, изсъхват и в мястото на повредата се наблюдава смолотечение. Това поколение гъсеници нанасят повреди и в месестата част на плодовете.

Стратегия за контрол на вредителя

Химичен контрол се провежда в края на летежа на пеперудите и началото на излюпване на гъсениците при ПИВ: през вегетацията – 10-15 бр. пеперуди /уловка/седмица;   млади градини – 2-3% нападнати леторасти от гъсеницата; плододаващи градини - 5% повредени леторасти или 2-4% нападнати  плодове от гъсеницата.

Разрешени продукти за растителна защита: АВАНТ 150 ЕК - 33,3 мл/дка, АФЪРМ ОПТИ - 200 г/дка, ВОЛИАМ ТАРГО - 75 мл/дка, ДЕКА ЕК - 50-70 мл/дка, ДЕЛЕГАТ 250 ВГ - 30 г/дка, ДИПЕЛ ДФ - 75-150 г/дка, ЛАМДЕКС ЕК7СТРА - 70 г/дка, КОРАГЕН 20 СК, ВОЛИАМ - 16-30 мл/дка,  КОРАГЕН 20 СК - 16-30 мл/дка, СУМИ АЛФА 5 ЕК - 0,02 %, МАДЕКС ТВИН - 10 мл/дка.

Сливов плодов червей

През периода летят пеперудите от второ поколение на неприятеля. Женските снасят на следващия ден след появата си. Излюпената гъсеница се вгризва в плода непосредствено до мястото на снесеното яйце и изгризва галерия в месестата част на плода, около костилката, която е изпълнена с окръглени зърнести екскременти и огризки. Повредените плодове преждевременно дават признаци на узряване и окапват.

Стратегия за контрол на вредителя

Химично третиране се извършва срещу  гъсениците в момента на излюпване и вгризване, при ПИВ за второ поколение: 1,5-2  % пресни вгризвания в плодовете;

Разрешени продукти за растителна защита:

АФЪРМ ОПТИ - 250 г/дка, ДЕКА ЕК 50-70 мл/дка, ДЕЛЕГАТ 250 ВГ - 300 г/дка, ДЕЦИС 100 ЕК -7,5-17,5 мл/дка, ИМИДАН 50 ВГ - 150 г/дка, КОРАГЕН 20 СК, ВОЛИАМ - 16-30 мл/дка, КОРАГЕН 20 СК - 16-30 мл/дка, СУМИ АЛФА 5 ЕК - 0,02 %.

Прасковен (клонков) молец

През месеца вредят гъсениците от първо поколение на неприятеля. Нападнатите леторасли клюмват, връхната им част изсъхва заедно с листата, а растежът им спира. Гъсениците от това поколение нападат и плодовете, като унищожат цялата вътрешност на младите плодчета, а в по-големите изгризват къс ход в месестата част. Една гъсеница поврежда 1-2 леторасъла и/или един плод.

Стратегия за контрол на вредителя

При достигане на ПИВ: 3% повредени плодове от гъсеницита,, да се проведе химично третиране с един от разрешените продукти за растителна защита.

Разрешени продукти за растителна защита: АФЪРМ ОПТИ - 200-225 г/дка;

ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК – 75 мл/дка; ДЕЦИС 100 ЕК - 8,75– 12,25 мл/дка; ДИПЕЛ ДФ - 75-150 г/дка,  КОРАГЕН 20 СК - 16 – 30 мл/дка; АВАНТ 150 ЕК - 33,3 мл/дка; РАПАКС – 100 – 200 мл/дка; СИНЕИС 480 СК – 20 мл/дка.