Иновации в земеделието – Карнобат

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 14.06.2022      315

На 08.06. 2022 година, след двегодишно прекъсване, в Институт по земеделие, гр. Карнобат се проведе традиционния открит ден „Иновации в земеделието“. В него взеха участие фирми за производство на селскостопанска техника, търговия с органични и бактериални торове и препарати за растителна защита, семена, научно-изследователски и технологичен център и др. Едни от първите посетители на форума бяха учениците от Професионалната гимназия по селско стопанство в града. Директорът на института ги посрещна сърдечно и им пожела да продължат да се занимават в областта на земеделието и в бъдеще. Гости на събитието бяха земеделски производители, научни работници от сродни институти в системата на Селскостопанска академия, колеги и гости от Република Турция, с които института има дългогодишно сътрудничество и които на основата на лицензионни договори извършват семепроизводство на сортове ечемик, овес и пшеница.

„Откритият ден“ е традиция съществуваща от близо 40 години. Институтът по земеделие - Карнобат е единствения за Югоизточна България и е естествено средище, където се преплитат интересите на научните работници с бизнеса, производителите, студентите и учениците. „Общата ни цел е да подпомагаме развитието на земеделието в България“, каза в началото на празника директорът на Институт по земеделие - Карнобат.

В залата на Института фирмите участници в открития ден презентираха своите иновативни продукти за растителна защита и хранене на растенията.

професор

Проф. д-р Дарина Вълчева представи новите сортове ечемик и овес на Института, както и Сортовата листа за сезон 2022/2023 година, състояща се от автентични, висококачествени семена от ечемик, овес и пшеница, които ще бъдат предложени на пазара.

поле

В “Откритият ден“ бе включена и обиколка на опитното поле на Института, където на фермери и гости бяха демонстрирани сортове ечемик, овес и пшеница, иновативни подходи в технологията на отглеждане на растенията, ефектът от комбинации от препарати за растителна защита и органични и бактериални торове.

откриване

Форумът бе организиран с любезното съдействие и участие на фирмите: „Аграрика“ ЕООД, „Агро Пром“ ЕООД, „Аксереал България“ ЕООД, „КАМТ“ АД, Кортева България ЕООД, „Лумбреко“ ЕООД, „Плантис“ ООД, „Тимак Агро“ ЕАД, „Смарт Агро България“ ЕООД и фирма РОМБ“ ООД.