Растителнозащитни грижи при лозата през юни

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.06.2022      8660

В този период лозите се намират от фенофаза „масов цъфтеж” до фенофаза „грахово зърно”- „затваряне на грозда”.

мана

Мана по лозата

При младите листа болестта се проявява под формата на бледозелени, закръглени, мазни петна, които се виждат срещу светлината. Петната се разрастват и се оцветяват в жълто-кафяво, а от долната им страна се образува бял спорообразуващ налеп. При силно нападение листата се деформират, изсъхват и преждевременно окапват. Нападнатите съцветия, дръжки и чепки на гроздовете се покриват с бял налеп, изсъхват, а някои дори опадват. Наедрелите зърна се заразяват откъм дръжките, като кожицата около тях става бледокафява, зърната завяхват, покафеняват и се мумифицират.

Стратегия за контрол на вредителя

Променливото време, честите превалявания, както и интензивният растеж на лозите през месец юни, налага третиранията срещу маната по лозата да продължат. При използване на контактни фунгициди интервалите между пръсканията са от 3 до 7 дни, при локално-системни от 7 до 10 дни, а при системни от 10 до 14 дни. При чести превалявания и наличие на зараза интервалите се сгъстяват.

Разрешени продукти за растителна защита: Aлиал 80 ВГ - 75-330 г/дка; Бордо Микс 20 ВП – 0,5-0,6%; Винкер ВГ – 200 г/дка; Витене Трипло Р - 400 -450 г/дка; Витра 50 ВП, Куадрис 25 СК - 0.075-0,1% (75-100 мл/дка със 100л/дка работен разтвор); Купрохай 50 ВП – 0,15%; Делан 700 ВДГ – 0,05%; Димикс 500 СК - 30 мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ манкоцеб) или 34 мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ фолпет); Кабрио Топ – 0,15-% – интервал на третиране 7-10 дни - 0,2% през 10-14 дни; Микал Флаш – 0,3%; Моментум Екстра ВГ - 300 г/дка; Пергадо Мед 27 ВГ - 500 г/дка; Пергадо Ф – 0,2%; Профайлър 71,1 ВГ- 200-225 г/дка; Сфинкс Екстра, Виностар - 180 г/дка; Фолоу 80 ВГ, Фрилър 80 ВГ, Флоует 80 ВГ - 187,5 г/дка; Фолпан 80 ВДГ - 0,15 % ; Фунгуран ОН 50 ВП – 0,15%; Шампион ВП/ Макк 50 ВП /Шамп ВП – 0,15%; Делан Про - 300 мл/дка; Икуейшън Про - 40 г/дка; Косайд 2000 ВГ - 0,12 %; Леймай - 37,5 мл/дка; Метомор Ф - 100-150 мл/дка; Орвего - 80мл/дка; Пергадо Ф - 200 мл/дка; Ридомил Голд Р - 500 г/дка; Солофол - 188 г/дка; Цераксел - 250 мл/дка; Купроцин 35 ВП - 220-300 г/дка; Лието - 220-300 г/дка;  Зорвек-Винабел - 50 мл/дка; Топаз - 30мл/100л работен разтвор.

Брашнеста мана

Високата атмосферна влажност и трайното затопляне на времето през месеца са предпоставки за развитието на болестта От горната страна на нападнатите листа се образуват жълто-зеленикави петна със сиво-бял налеп, под който тъканите некротират. Нападнатите листа се деформират, прегарят, но остават по лозите. Заразените леторасли също се деформират По нападнатите зърна се образуват малки петна, покрити със сиво-бял налеп. При изтриването му, се виждат тъканите на зърното, които са с мрежеста кафява структура. Зърната се напукват дълбоко, а семките им се показват.

Стратегия за контрол на вредителя

Третиранията да се провеждат през 8-10 дни, в зависимост от климатичните условия, чувствителността на сорта, степента на нападение и начина на действие на използвания фунгицид.

Разрешени продукти за растителна защита: Aкоидал ВГ - 0,25%; Вивандо - 20 мл/дка; Динали 090 ДК - 50-65 мл/дка; Кабрио Топ - 0,2%; Ориус 25 ЕВ, Династи 25ЕВ, Тебумакс 25 ЕВ - 0,04%; Солфоликид 800 СК – 400мл/дка при интервал на третиране 7 дни; 1210мл/дка при интервал на третиране 10 дни; Талендо 20 ЕК - 20-25 мл/дка; Талендо Екстра - 7,5-25 мл/дка; Тиовит Джет 80 ВГ – 0.3% (преди цъфтеж); 0.2% (след цъфтеж); Флинт Макс 75 ВГ - 0,016%; Фоликур 250 ЕВ, Хоризонт - 0,04%; Фолпан 80 ВДГ - 0,15 %, Серкадис - 15 мл/дка.

гниене

Сиво гниене

Във фенофаза „масов цъфтеж” по цветчетата и цветните дръжки се образуват кафяви петна, които  се  покриват  със  спороношението на патогена. Тези симптоми са известни като ранно сиво гниене.

Стратегия за контрол на вредителя

При дъждовно и топло време, непосредствено след цъфтежа, при поява на ягоридата и при затваряне на грозда се пръска с един от регистрираните продукти за растителна защита.

Разрешени продукти за растителна защита: Кабрио Топ – 0,2%; Кантус - 100  гр/дка ; Пролектус 50 ВГ - 120 г/дка; СУИЧ 62.5 ВГ - 0,08; Фолоу 80 ВГ, Фрилър 80 ВГ, Флоует 80 ВГ - 187,5  г/дка; Фолпан 80 ВДГ - 0,15 % ; Авалон - 250 мл/дка, Банджо - 100-150 мл/дка.

Неприятели

молец

Шарен гроздов молец

През юни летят пеперудите от второ поколение на неприятеля. Те снасят яйцата си върху зърната с големината на грахово зърно (ягорида). Гъсениците повреждат ягоридата, като нагризват и изгризват вътрешността на зърната заедно със семената. Повредените зърна оплитат слабо с копринени нишки. Една гъсеница поврежда от 7- 24 зърна.

Стратегия за контрол на вредителя

Да се третира при ПИВ: за  десертни сортове 6-7 гъсеници на 100 ягорида , а за  винени сортове 11-12 гъсеници на 100 ягорида.

Разрешени продукти за растителна защита: Афикар 100 ЕК - 40 мл/дка; Децис 100 ЕК - 12,5-17,5 мл/дка; Дипел 2 Х - 0,1%; Ефциметрин 10 ЕК, Цайпер 10 - 40 мл/дка; Карате Зеон 5 КС - 0,02%; Кораген 20 СК, Волиам - 15 -27 мл/дка; Магеос - 10 г/дка; Рапакс - 75-100 мл/дка; Суми Алфа 5 ЕК, Сумицидин 5 ЕК - 0,025%; Форей 48 Б - 0,15%; Циклон 10 ЕК  - 50 мл/дка;  Цитрин Макс, Циперкил 500 ЕК, Циперт 500 ЕК, Поли 500 ЕК - 6 мл/дка; Шерпа 100 ЕК - 40 мл/дка, Делмур - 50 мл/дка, Кеду - 40 мл/дка.

щитовка

Лозова подвижна щитовка

През месеца масово се излюпват ларвите и разселването им по листата, летораслите и чепките на грозда, откъдето смучат сок. Вследствие на повредата лозите се изтощават.

Стратегия за контрол на вредителя: Химичен контрол се провежда срещу младите ларви.

Разрешен продукт за растителна защита: Mовенто 100 СК - 0,075-0,095%; Овипрон Топ  – май-август - 1000-2000мл/дка (1000-2000мл/100л вода);

Жълт лозов акар

През юни вредят всички стадии - ларви, протонимфи, дейтонимфи и възрастни акари от различните поколения на неприятеля. Те смучат сок от долната страна на листата. При храненето си отделят ензими, които разлагат пигментите в листата и цветът им се променя, в зависимост от сорта в: жълт, жълто-зелен, кафяв, ръждивокафяв, виолетов или виолетово-червен. Листата се деформират, стават по-груби и при смачкване хрущят. Летораслите на силно нападнатите лози закъсняват в развитието си.

Стратегия за контрол на вредителя:

Да се проведе третиране срещу възрастни и ларви при достигнат ПИВ -  5-8 бр./лист - до края на месец юни.

Разрешени продукти за растителна защита: Аполо 50 СК - 30-40 мл/дка; Нисоран 5 ЕК - 0,05 %; Данитрон 5 СК  - 100 мл/дка; Ширудо (бивш Масай ВП) - 25 г/дка.