Corteva

Състояние на пшеничните посеви в района на Садово

Автор(и):  гл.ас. д-р Евгений Димитров, ИГРР, Садово
Дата: 06.06.2022      595

Към 03.06.2022 г. фитосанитарното състояние на пшеничните посеви в района да Садово може да се определи като не особено добро. През месец май количеството на падналите валежи не бе достатъчно и през този период се наблюдава недостиг на почвена влага  необходима за нормалното протичане на физиологичните процеси.

почва

Състояние на почвата в края на месец май

В началото на юни пшеничните растенията встъпиха във фаза “край на млечна - начало на восъчна зрялост”. Не е отчетено развитие на фитопатогени над прага на икономическа вредност (ПИВ). Наблюдава се слабо нападение от септория, брашнеста мана  и жълта ръжда.

мана

Брашнеста мана

ръжда

Жълта ръжда

Липсата на достатъчна влажност не позволи развитието и намножаването на споменатите фитопатогени. Брашнестата мана се среща основно по долните етажи на растението, постулите са дребни и мицела е в процес на застаряване. Септория и жълта ръжда се срещат върху единични и видимо отслабнали растения или при късни братя. Отчетено е слабо и под ПИВ разпространение на неприятелите житна пиявица, листна въшка и пшеничен трипс. Наблюдава се и слабо вторично заплевеляване.

поражения1

Поражения от градушка

Падналата в края на месец май градушка влоши изключително много състоянието на пшеничните посеви . Отчетено е оронване на класчета, пречупване и полягане на растенията. Всичко това ще окаже негативно въздействие върху планираната реколта, като се очаква намаление на довива с около 20-30%.

поражения2

Поражения от градушка