Аграрен университет и Центърът по растителна системна биология и биотехнология подписаха меморандум за сътрудничество

Автор(и):  Аграрен университет в Пловдив
Дата: 19.05.2022      418

Ректорът на Аграрен университет проф. д-р Христина Янчева и директорът на Център по растителна системна биология и биотехнология доц. д-р Цанко Гечев подписаха меморандум за сътрудничество и съвместна научна и образователна дейност в Международения ден на очарованието на растенията 18 май.

Целите на сътрудничеството са разработване на съвместни магистърски и докторски програми, съвместна научна дейност, изследвания и разработване на проекти, организиране на събития, дискусии и обучения. Планира се също и обмен на преподаватели, стажове и практики на студенти.


Център по растителна системна биология и биотехнология в България – наука на световно ниво


Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) е нова научнa организация за върхови изследвания в областта на растителната биология. ЦРСББ съчетава класическите физиологични и генетични подходи с модерни технологии за геномен и биоинформатичен анализ, за да се разбере как растенията реагират като цялостни, сложни системи.

ЦРСББ е създаден в Пловдив с подкрепата на проект PlantaSYST, в рамките на финансовия инструмент „Teaming“ на програма Хоризонт 2020 на ЕС. Консорциумът по проекта се състои от шест изследователски организации,включително Университетът в Потсдам и Институтът по молекулярна физиология на растенията „Макс Планк“ в Потсдам–Голм, като новосъздаденият ЦРСББ е координиращата институция.