Нов документ за фитосанитарен контрол гарантира защитата на земедеслките култури от вредители

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 07.04.2015      1005

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева утвърди Наредба № 1, която ще влезе в сила след публикуването й в Държавен вестник. С този нормативен документ се синхронизира българското законодателство с 3 европейски Директиви за растителната защита и контрола над карантинните вредители и отменя досега действащата Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.

Наредба номер 8, която регламентира и новото понятие за “зелен паспорт”, е нормативен документ, издаден въз основа на приетия в края на миналата година Закон за защита на растенията. Българската агенция по безопасност на храните БАБХ е официалния орган, който ще контролира фитосанитарния контрол на територията на България. Чрез наредбата се лигитимира дейността на инспекторите по растителна защита и се дефинират техните преки задачи в агенцията. Също така се уреждат фитосанитарните мерки, влизащи в действие в случаите на опасност или при установено наличие на карантинни вредители и условията за обезщетение на засегнатите лица, когато има наложени принудителни мерки като унищожаване.

Документът ще подобри защитата на земеделските култури от вредители и е изцяло написан в съответствие с Международната конвенция за растителна защита и нормативните актове на Европейския съюз.

Източник: МЗХ