Kак ще си решите проблема с недостига на скъпите азотни торове при царевицата?

Автор(и):  Меди плюс Р
Дата: 05.05.2022      338

Пролетната кампания по засяването на царевицата в някои региони на страната е към края си, а в други вече е приключила. На много места посевите от царевица вече са във фаза 2-3-ти лист и скоро ще се изведат първите растително-защитни мероприятия. Пред фермерите стои един проблем, който има скъпо решение.  Как да се подхранят оптимално посевите, без да се правят излишни разходи?

Оптимизирането на минералното хранене при полските култури е главна предпоставка за високи и стабилни добиви. Азотният дефицит е един от основните фактори, който оказва влияние върху добива и качеството на царевицата.

Конвенционалната технология залага на подхранване чрез окопаване на царевицата с карбамид или амониев нитрат. За много фермери това не разход, който са готови да направят, тъй като цените на тези два продукта растат всеки ден. В тази ситуация екипът на фирма Меди Плюс Р ООД има решение – отличната комбинация от Амалгерол Есенс и Нутрибио N. Прилагането на растителния биостимулатор и  азотфиксиращи бактерии позволява снабдяването с ~ 30% до ~ 50% от азота,  нужен за културите през вегетацията, фиксирайки 8 - 10 кг активно вещество азот (N) на декар (~ 25-30 кг/дка Амониев нитрат) от атмосферата в самото растение. 

Взаимодействието на двата продукта и тяхното приложение по време на внасяне на хербицидите в царевица, показва научния прогрес в намирането на алтернатива за азотното хранене по познатия досега конвенционален начин. Технологията за намалени норми на азотното торене в царевица се осъществява в два срока:

таблица

* Висока ефективност на продуктите дори и при намалена норма на минерален азот. Причината за това отдаваме на отличната комбинация и симбиоза между Нутрибио N и Амалгерол в доза 300 мл/дка или Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка, естествена хранителна среда за развитието на бактериите.

Двата продукта успешно могат да бъдат прилагани освен в царевица и в другите пролетни култури, есенниците, ягодоплодните, зеленчуците, етерично-маслените култури и трайните насаждения.

Амалгерол Есенс и Нутрибио N са БИОПРОДУКТИ, одобрени и използвани в много страни от ЕС, както в конвенционалното, така и в органичното биоземеделие. Предимствата, с които се отличават от останалите продукти на пазара са следните:  

  • С прилагането на двата продукта се спазват мерките по климатичната стратегия „Зелена сделка“ - намаляват се емисиите въглероден двуокис и замърсяването на водите с нитрати.
  • Комбинираното им приложение намалява използването на постоянно поскъпващите минералните азотни торове, като същевременно запазва и дори в някои случаи повишава добива на царевица.

В парично изражение, употребата на двата продукта няма алтернатива, защото е много по-евтина! Намалява себестойността на продукцията, гарантира повишаване качеството и количеството на реколтата и увеличава осезаемо печалбата на производителя!

Други интересни материали и съвети за употребата на Амалгерол Есенс и Нутрибио N можете да откриете на следните линкове:

https://www.mediplusr.com/nutribio-n-corn/   

                        https://www.mediplusr.com/amalgerol-essence/