Corteva

Растителнозащитни грижи при ягода и малина през май

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 04.05.2022      1119

Ягодата и малината проявяват чувствителност към различни групи заболявания, но за условията на страната основно значение имат тези с гъбно естество. При благоприятни за развитието им климатични условия и пропуски в растителната защита гъбните патогени могат да се окажат важен лимитиращ фактор за бъдещата продукция. А петнистата дрозофила е опасен неприятел във световен мащаб, който не подминава и родното производство на ягоди и малини.

гниене

Сиво гниене по ягодите – Botrytis cinerea е най-опасното заболяване по ягодата. Всички сортове в практиката проявяват чувствителност към патогена, при благоприятни условия за болестта условия борбата е изключително трудна и загубите могат да обхванат цялата продукция.  

Сивото гниене напада всички части на растението . Симптомите се наблюдават по най-долните листа, като едри, воднисти, неправилни, сивокафяви петна. Нападнатите цветове и младите плодове потъмняват и некротират.  Върху заразените части при влажни условия се развива сив, рехав налеп. В някои случаи плодовете   външно са здрави, но вътрешността им е изгнила.

Заразяването се извършва по време на цъфтежа на ягодата. Дъждът, високата атмосферна влажност и хладното време благоприятстват развитието на болестта. Конидиите се разпространяват от честите дъждове и вятъра. За поникването на спорите е необходима капка вода. Върху нападнатите тъкани се образуват черни склероции.

Важни дейности в борбата срещу болестта са мулчиране на ягодовите насаждения със слама или черно фолио и унищожаване на растителните остатъци и плевели.

Препоръчително е да се извършат две третирания - преди и след цъфтежа и при възможност да се редуват фунгициди с различен механизъм на действие върху гъбата. Един и същ фунгицид да не се прилага повече от 2 пъти през един вегетационен период. Много важно е да не се допуска висока зараза чрез комплекс от мерки за борба.

Регистриран продукт за борба: Пролектус 50 ВГ - 80-120 г/дка; Авалон - 200 мл/дка; Каптан 80 ВГ- 150 г/дка; Геокс ВГ- 50 г/дка; Еруне 40 СК- 200 мл/дка; Поливерсум ВП - 10-30 г/дка; Сигнум ВГ - 75 г/дка; Суич ВГ- 100 г/дка; Кантус - 150 г/дка.


Гъбните патогени по ягодите – лимитиращ фактор за добива

бели

Бели листни петна по ягодата – Mycosphaerella fragariae е широкоразпространена болест, появява се ежегодно у нас, често с масови размери, но е по-малко опасно от антракноза и сиво гниене. Напада предимно вегетативните части и много рядко плодовете.

Върху горната повърхност на листата се наблюдават малки, закръглени, тъмночервени петна, ограничени от червеноръждив венец, които постепено нарастват, а центъра им побелява.  Върху по-старите листа проявлението на болестта е по-голямо. При силно нападение петната се сливат и тъканта некротир. Върху плодовете се образуват тъмнокафяви, твърди петна, които обхващат едно или няколко семена.

Масовите заразявания се осъществяват от конидиоспори, които зимуват в заразените листа. Разпространение на патогена се благоприятства от дъждовете и температура 20-25 оС.

Почистването и унищожаването на изсъхналите листа в началото на вегетацията и след беритбата на плодовете намалява първичната инфекция. Болестта се контролира чрез третиране с фунгициди, непосредствено преди и след цъфтежа на ягодите.

Регистриран продукт за борба: Бордо Микс 20 ВП - 375-500 г/дка; Косайд 2000 ВГ– 125 г/дка; Цидели топ - 100 мл/дка; Суич ВГ- 100 г/дка;

петносване

Петносване на пъпките на малината (дидимела)Didymella applanata

Около пъпките се развиват синкавовиолетови, елипсовидни петна, върху издънките на нападнатите малинови растения. Напетняването може да обхване пръстеновидно стъблото, като кората се напуква. През зимата нападнатите издънки обикновено измръзват, а от заразените пъпки се развиват слаби и деформирани леторасли. По листата се наблюдават дребни, некротични петна, листата пожълтяват и окапват, а дръжите остават да висят по стъблото.

Причинителят се запазва под формата на мицел в нападнатите издънки и напролет образува перитеции с аскоспори, които извършват първичните заразявания в основата на летораслите. Дъждът, високата атмосферна влажност и хладното време благоприятстват развитието на болестта.  Насаждения, които са засадени в по-ниски места, в райони с високи подпочвени води, кисели почви и при които се тори едностранчиво с азотни торове, се нападат по-силно от дидимелата.

Третиранията се провеждат преди и след цъфтежа на малините.

Регистриран продукт за борба: Бордо Микс 20 ВП - 375-500 г/дка; Сингум ВГ - 100 г/дка; Скор 250 ЕК – 30-40 мл/дка при 100 л работен разтвор.


Петнистата дрозофила (Drosophila suzukii) – опасен неприятел в световен мащаб

дрозофила

Петниста дрозофила – Drosophila suzukii

Малка, но много опасна "мушица", която напада много плодове, но е опасен неприятел за малината.Основните повреди се причиняват от ларвите, които се хранят с месестата част на плода. Женската снася яяцата си върху здрави, назряващи плодове. Борбата се води срещу възластната женска, преди да снесе яйцата си.

Регистриран продукт за борба: Екзалт – 240мл/дка, Ним Азал Т/С - 0,4 г/дка.