Corteva

Суммит Агро

Автор(и):  Суммит Агро
Дата: 26.04.2022      651

Ефикасни предложения за борба с неприятелите по земеделските култури от Суммит Агро!

Нападение от икономически важни неприятели по основните земеделски култури са установени в различни региони на територията на цялата страна - вредна житна дървеница и житна пиявица по житните култури, рапичен цветояд по рапицата, люцернов листояд по люцерната, хоботник по поникващите царевица и слънчоглед, сливов семеяд, видове хоботници и листни въшки по овощните култури и др. Това налага извеждането на растителнозащитни мероприятия с цел опазване на културите и запазване на потенциала им за добив.

Фирма Суммит Агро предлага надеждни и доказани решения за борба с горепосочените и редица други неприятели по селскостопанските култури: Суми Алфа 5 ЕК, Оазис 5 ЕК, Моспилан 20 СГ, Моспилан 20 СП.

За повече информация може да се обърнете към специалистите от екипа на Суммит Агро.

www.sab.bg

http://sab.bg/?page_id=4763#all/1/list