Овощни култури

Автор(и):  проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил
Дата: 03.03.2015      1839

През март трябва да започне стръскване на ябълковите дървета за установяване на масовото излизане от зимните убежища на ябълковия цветопробивач и при плътност над 4-6 бръмбара на дърво да се пръска с нуреле Д/санмба/ – 0,05%. При ябълката във фаза “миши уши” се извършва първото пръскане срещу струпясването и брашнестата мана с един от следните фунгициди или фунгицидни смеси: бордолезов разтвор 1 % + байфидан 250 ЕК – 0,015%, шампион ВП – 0,3 % + байфидан 250ЕК– 0,015%, Сортовете, устойчиви на струпясване трябва да се пръскат само с байфидан 250 ЕК – 0,015% . Сортът Златна превъзходна е чувствителен на ръждивост по плодовете, а медните препарати увеличават ръждивостта, което налага използване на други фунгициди при този сорт. Подходящ за тази цел е каптан 50ВП – 0,2%, който успешно може да се използва за предцъфтежните пръскания при Златна превъзходна, а така също и при останалите сортове.

За предцъфтежните пръскания при ябълката могат да се използват всички фунгициди, разрешени за употреба срещу струпясването и брашнестата мана, но като се има предвид, че честата употреба на системни фунгициди води до поява на резистентност при Venturia inaequalis необходимо е да се намали тяхната употреба, като се използват само за цфтежните и следцъфтежни пръскания. Второто пръскане срещу струпясването и брашнестата мана по ябълката се извършва във фаза „цветен бутон” – фенофаза, която обикновено настъпва в края на март или началото на април. Използват се същите фунгициди или фунгицидни смеси. При висока плътност на ябълкова плодова оса - 2-3 броя оси на 100 стръскани клонки към фунгицидния разтвор се добавя децис 2,5 ЕК-0,03% или нуреле Д /санмба/ – 0,05%, които са ефикасни и срещу листозавивачките и педомерките.

При черешата и вишнята през март при набъбване на пъпките и преди разпукването им в повечето овощарски райони на страната се пръска срещу кафявото гниене, бактерийния рак/пригор/ и сачмянката. Използва се един от медсъдържащите фунгициди - бордолезов разтвор – 1%, косайд 101 ВП – 0,4%, фунгуран ОН – 0,4%, шампион ВП– 0,4%. През този период се прави стръскване за определяне плътността на вишневия/черешов/ хоботник и при установяване на 3 възрастни на дърво се пръска с нуреле Д /санмба/ – 0,08%. Във фаза цветен бутон сливовите насаждения се пръскат срещу сливова плодова оса при плътност 2-3 оси средно на дърво, установени при стръскване. Използват се децис 2,5 ЕК-0,05% или суми алфа 5ЕК – 0,02%. При пропускане на това пръскане или при много висока плътност на осата борба срещу този неприятел може да се проведе и непосредствено след цъфтежа, когато 70% от венчелистчетата са покафеняли, но не са окапали.

В по-топлите райони на страната, където кайсиите цъфтят през март, трябва да се проведе предцъфтежното и цъфтежно пръскане срещу кафявото гниене. За целта се използува един от фунгицидите - делан 700 ВДГ – 0,05%, фоликур 250 ЕВ хоризонт – 0,1%, хорус 50ВГ – 0,045%, тирам 80ВГ – 0,3%, луна експириънс – 63-75 мл/дка. При влажна пролет и по-продължителен цъфтеж трябва да се извършат две цъфтежни пръскания.

В ягодовите насаждения се събират и изгарят изсъхналите листа, за да се намали зимуващата зараза от причинителите на белите листни петна и виолетовокафявите петна.

В малиновите насаждения се изрязват и изгарят издънките, които са заразени с дидимела, кониотириум или са нападнати от малинова галица или малинова стъкленка...