Corteva

Физиологични промени, предизвикани от недостиг на азот

Автор(и):  доц. д-р Венета Каназирска
Дата: 03.04.2022      1599

АЗОТ  (N – Nitrogen)

Значение на азота за растенията

Азотът е „жизнения мотор” на растението. Съставна част е на голям брой органични съединения, които изпълняват важни функции в растителния организъм – аминокиселини, фосфатиди, алкалоиди, витамини, нуклеинови киселини, АТФ и др. Физиологичното му значение е свързано преди всичко със синтеза на белтъчните вещества. Основен компонент е на хлорофила – С33Н72О5N4Mg. Ето защо осигурените с азот растения имат тъмнозелени листа и ускорен растеж.

Нужда на растенията от азот

Азотът в растителния организъм се подлага на реутилизация (преизползване). Той се придвижва от застаряващите и умиращи органи и тъкани към по-младите и деятелните, а след това и към репродуктивните органи. Така растението използва азота много икономично.

В началната фаза от развитието си повечето растения се нуждаят от малко количество азот, но той е крайно необходим. Най-голяма е нуждата от азот през периода, когато вегетативните органи растат интензивно и когато залагат репродуктивните си органи. През периода на узряване не е полезно растенията да се снабдяват с много азот. Това води до продължаване на растежа и фотосинтетичната дейност на листата, а това забавя зреенето.

Усвояване

Азотът се усвоява от корените на растенията главно под формата на нитратни (NO3) и амониеви (NH4+) йони.

Недостиг на азот

Общи симптоми – първите признаци са по долните листа

Азотът е мобилен хранителен елемент. При азотно гладуване,  хлорофилът от застаряващите и умиращи органи и тъкани се разрушава и освободеният азот се придвижва към точките на растеж. В резултат зеленият цвят преминава в бледозелен. Постепенно целият лист, включително и нервите, добива равномерен жълт цвят, който прелива до жълто-бял. Симптомите се засилват при недостиг на влага.

Характерен признак на азотното гладуване е задържането на растежа. Листата и плодовете са по-дребни от типичните за отглежданата култура и сорт и залагането на цветни пъпки е по-слабо. Добивът намалява.

Причини

Ниско ниво на азот в хранителната среда; ниска температура на хранителната среда; недостиг на влага; използване на органичен субстрат, който е с високо ниво на въглерод (дървесни кори или стърготини).

Препоръки

Повишаване нивото на азота в хранителната среда – подхранване на почвата с 3 – 5 kg N/da; листно подхранване с 1,0 % калциев нитрат. Хидропонните култури се поливат с  разтвор, съдържащ 150 – 200 ppm N; оптимизиране на поливния режим.

Идентифициране на симптомите от недостиг на азот по култури

плодови

Недостиг на азот при плодови зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на азот при плодови зеленчукови култури (Използвана е класификация на зеленчуковите култури по продуктивните им органи):

- Хлороза по долните и застаряващи листа;

- Плодове са по-дребни от типичните за сорта с влошени външен вид и вкусови качества;

- Растежът е задържан;

- Добивът е нисък.

листни

Недостиг на азот при листни зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на азот при листни зеленчукови култури:

- Листата стават светло зелени, а след  това – жълти до бледи. При по-силен или продължителен недостиг на азот хлорозата обхваща и младите листа;

- Появява се некроза по листата;

- При силен недостиг растежът спира.

стъблени

Недостиг на азот при листно-стъблени зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на азот при листно-стъблени зеленчукови култури:

- Долните листа избледняват и се появява розово оцветяване. Симптомите се засилват през зимните месеци;

- При по-силен и/или продължителен недостиг се появява некроза;

- Растенията са по-дребни;

- Добивът е по-нисък.

луковични

Недостиг на азот при луковични зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на азот при луковични зеленчукови култури:

- Листата пожълтяват или стават зеленикаво жълти. По връхчетата им се появява некроза. При силен недостиг умират;

- Растежът е забавен;

- Добивът намалява.

 

кореноплодни

Недостиг на азот при кореноплодни зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на азот при кореноплодни зеленчукови култури:

- Растежът е забавен;

- Листа са тънки и светлозелени. Долните листа пожълтяват с червени нюанси. Хлорозата се разпространява към младите листа;

- При по-силен недостиг на азот започва некроза по старите листа и те опадват;

- Симптомите на недостиг на азот при морковите се проявяват най-често в периода преди прибиране на продукцията;

- Добивът намалява.

клубеноплодни

Недостиг на азот при клубеноплодни зеленчукови култури

Симптоми на недостиг на азот при клубеноплодни зеленчукови култури:

- Първоначално долните листа стават светлозелени до жълти; Симптомите се разпространяват по цялото растение. Може да се появят пригори по връхчетата;

- Новообразуваните листа са по-дребни. Листната маса намалява;

- Вегетационният период става по-кратък, което се отразява негативно на добива.