Нов български сорт краставици "Тереза"

Автор(и):  ИЗК "Марица" – Пловдив
Дата: 30.03.2022      664

Най-новият сорт салатни краставици Тереза е създаден в ИЗК „Марица” – Пловдив чрез хибридизация на устойчивата на мана и брашнеста мана линия А11/12 и сорт Гергана, след което е извършен многократен индивидуален отбор. Целта на селекционната програма беше да се запазят морфологичните характеристики и вкусови качества на плодовете на сорт Гергана и да се повиши устойчивостта и продуктивността.

Сорт Тереза е с monoecious тип на цъфтеж (образува мъжки и женски цветове). Растенията имат силно развит хабитус и множество разклонения. Плодовете са с дължина 26 - 28 см, кората е тъмно зелена, с налеп, покрита с редки нежни брадавички и бели шипчета.

плод

Плодовете притежават много добри вкусови качества, приятен краставичен аромат, крехка консистенция и атрактивен външен вид. Сухото вещество е 4,5%, измерено рефрактометрично.

Подходящ е за отглеждане при полски и оранжерийни условия. Отглеждане: на опорна конструкция 90-100/ 25-30 см; безопорно на повърхността на почвата 100-120/25-30 см. Добив 7-8 т/дка. Добивът се формира основно по разклоненията. При отглеждане на опорна конструкция се извършва резитба за повишаване на добива. До 5-6-ти възел се премахват разклоненията от централното стъбло, след което през възел се оставят разклонения от първи порядък, които се пензират на 2-3 листа. Плодовете се прибират ежедневно при достигане на оптимални размери. Добра устойчивост на мана и брашнеста мана.

краставици

Авторски колектив: доц. д-р Николай Велков, проф. д-р Галина Певичарова, Венера Тимарева, Тереза Къчева

Сорт Тереза бе отличен с Диплом в конкурс за иновации, раздел „Сортови семена и посадъчен материал” по време на Международната селскостопанска изложба АГРА – 2022.