Унивок® извънземна защита от болести при житни

Автор(и):  Corteva Agriscience™
Дата: 26.03.2022      558

Фунгицид на Corteva Agrisicience™   с ново активно вещество Inatreq™ active, нов начин на действие и нова iQ-4 формулация

Унивок® е нов фунгицид, който предлага изключителено предпазно , стопиращо и лечебно  действие срещу всички икономически важни болести при житни култури. Той е двукомпонентен хербицид съдържащ протиоконазол, които е един от най-новите триазоли, със системно, изкореняващо и предпразно действие  насочен за борба срещу болестите при житни , в т.ч. видове ръжди, листни петна и фузариум и изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група и нов начин на действие срещу широк спектър от болести, като най-същественото му предимство, е че е нов еталон срещу видовете септория и средство за борбата с резистентността към този патоген. Активните съставки в Унивок® се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект който  дава на земеделските производители нов инструмент за борба с всички болести при житните култури.

p>фунгицид

 

Inatreq™ active е молекула създадена от актомицета Streptomyces и последваща ферментация. Този факт показва благоприятния ефект върху околната среда и културите на продукта.

След третиране Унивок® прониква в листната тъкан и остава в активна форма за повече от 30 дни и при контакт с патогена активира своето фунгицидно действие (Лечебно действие).

Прилепването след третиране върху растителните части действат като резервоар за Унивок®, като се активират при контакт с покълващи спори (защитно действие).

При наличе на покълнали спори или развит мицел Унивок® прониква в тъканите и действа като инхибитор на митохондриалното дишане в гъбните клетки, като блокира електронния трансфер. Произведеното количество на аденозин трифосфат (ATP) е намалено и защото ATP е основния енергиен носител, който задвижва жизнените функции на клетките, ключови биопроцеси се нарушават, растежът се възпрепятства и гъбите умират (стопиращо действие).

Поради новият си начин на действие Унивок® не притежава кръстосана резистентност с други фунгициди и това го прави ново антирезистентно оръжие за борба с болестите на пролет при житни култури.

Унивок® е в специална формулация по iQ-4 технология за по-добро прилепване и проникване в растителните части на културата и по-продължителната защита от патогените.

iQ-4 технологията е новопатентована формулация съдържаща специално проектирана аджувантна система.

Предимствата включват...

  • Подобряване на разпространението и покритието върху листната повърхност дори при ниски обеми вода
  • Подобряване на проникването и преразпределението в растителните тъкани
  • Осигурява 97.5% покритие на растителните части
  • 8 дни след третиране 90% от продукта е наличен  върху растителните части
  • Продължителна и сигурна активност до 6 седмици след третиране според метеорологичните условия
p>болести

Унивок® осигурява отлична продължителност на защита, която е достатъчна да предпази културите дори и при най-висок фон на зараза, която е комбинирана с физиологичен ефект изразяващ се в стимулиране на фонтосинтезата, блокиране на хормона етилен който се образува в културата при стресови условия, стимулира коренообразуването, като на база на всичко това спомага културата да даде максималния си добивен потенциал и високи показатели на зърното. Опитите в Европа и България показаха  отличен контрол на Брашнеста мана, Жълто-кафяви петна, Фузариум, Базично гниене, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Снежна плесен, Ранен листен пригор и Септория. Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.