Март – критични отрицателни минимални температути

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.03.2022      543

Късните зимни прояви на времето в края на февруари и началото на март ще доведат до прекратяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. Очакваното студено за сезона време до средата на март ще задържи преждевременното, нежелателно, развитие при овошките, което бе провокирано от необичайно високите февруарски температури. През този период прогнозираните  отрицателни минимални температури, до и под минус 10°С, ще бъдат критични за най-напредналите в развитието си костилкови овощни видове (бадем, кайсия, праскова) встъпили във фазите цветен бутон, а на отделни места в крайните южни райони – и във фаза цъфтеж.

През втората половина на март се очаква постепенно повишение на температурите. В края на второто десетдневие се прогнозират средноденонощни стойности близки до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетацията при есенните посеви.

Съществено подобрение на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури се очаква да настъпи през третото десетдневие. В края на март при пшеницата ще преобладава фаза братене. Фаза трети лист ще се наблюдава при част от късно засетите посеви.

Очакваните валежи през март, около нормата за месеца, ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия и в по-дълбоките почвени слоеве. В края на февруари в по-голямата част от полските райони нивото на влагозапасите при зимните житни култури в 100 см почвен слой бе под 90% от ППВ. Най-ниски, под 75% от ППВ, са почвените влагозапаси в Северозападна България (агростанциите: Кнежа, Новачене) и на места в североизточните райони (агростанциите: Разград, Царев Брод, Долни Чифлик), където валежите през януари и февруари бяха значително под климатичните норми.

През март подходящи условия за извършване на изключително важните профилактични растителнозащитни пръскания  при овощните култури ще има през третото десетдневие.

Честите валежи през първото и второто десетдневие на март ще поддържат високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве, което ще възпрепятства провеждането на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури. Поради тази причина има вероятност за пропускане на агротехническите срокове при сеитбата на слънчогледа. В средата на март започва агротехническият срок (15-20.03) за сеитбата на слънчоглед в Южна България, а в средата на третото десетдневие (25.03–5.04) – в Дунавската равнина.

 

 

Източник НИМХ