Corteva

Най-новото предложение на ФМС Агро България за контрол на широколистни плевели при житни култури

Автор(и):  ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ
Дата: 24.02.2022      835

Триофлекс™ LQM® - хербицид

Триофлекс™ LQM® е хербицид, формулиран по нова подобрена LQM® Технология, за да предложи на земеделските производители един уникален продукт.

ТРОЙНА СИЛА

Триофлекс™ LQM® съдържа три активни вещества с два различни начина на действие за постигане на по-висок контрол и силна антирезистентна стратегия. Благодарение на добрия синергизъм и уникалната за пазара нова формулация Триофлекс™ LQM® се прониква много-бързо в плевелното растение – симптомите са видими до 48 часа след третиране. Комбинацията от активните вещества допринася за постигането на отличен контрол на важните плевели в ранни фази от тяхното развитие и в най-ниската препоръчителна доза.

КАТЕГОРИЧЕН КОНТРОЛ

Триофлекс™ LQM® е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при всички житни култури, в т.ч. лепка, паламида, самосевка от конвенционален и технологичен слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.

Дозата на Триофлекс™ LQM® може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фаза на развитие на плевелите, както и от фазата на културата. Минималната доза на приложение е 50 мл/дка, като при тази доза продуктът показва отлична ефикасност при контрола на икономически важните широколистни плевели.

Ефикасността на Триофлекс™ LQM® се запазва дори при късно приложение в житните култури, но трябва да се има предвид, че колкото по-прераснали са плевелите, толкова по-труден е техния контрол. При някои плевели като лепка, паламида и самосевки технологична рапица дозата за постигане на оптимален контрол трябва да е 75-100 мл/дка.

LQM® Технологията увеличава ефикасността на продуктите, като допринася за по-бързо и по-дълготрайно поемане на работния разтвор от плевелите. Още 15 минути след третирането над 50% от количеството флуроксипир е поето от плевелите, докато сулфонилуреите се поемат постепенно. Благодарение на това се постига много по-добър контрол независимо от климатичните условия.

ОТЛИЧНА СЕЛЕКТИВНОСТ

Триофлекс™ LQM® е високо селективен към културата и може да се прилага както при посеви за производство на зърно, така и при такива за семепроизводство. Разрешава се и за употреба при посеви с пивоварен ечемик. Третирането с Триофлекс™ LQM® не представлява риск за следваща култура в сеитбооборота.

Триофлекс™ LQM® е устойчив на дъжд, паднал 2 часа след третирането.

LQM® Технологията пренася контрола на плевелите на съвсем ново ниво, като допринася за по-качественото, по-бързото и по-дълготрайно поемане на работния разтвор от плевелите, което дава възможност да се използва целия потенциал на действие на продукта.