Растителен паспорт

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 13.03.2015      2245

При транспост на земеделска продукция, включително посеви и семена, партидите задължително ще притежават растителен паспорт. Това е записано в проекта за нова наредба за фитосанитарен контрол, която се очаква в скоро време да бъде приета, след съгласуване с Министерството на земеделието и храните и браншовите организации. Базирана на анализите на БАБХ, които сочат, че посевния и посадъчен материал в България е основно от внос, наредбата предвижда нова структура на контрол. Посочените ограничения касаят вноса и износа на растения, посадъчен материал и семена, при транспортирането им през защитени зони или преминаването им през територията на страната. Контролът се осъществява още на държавната ни граница, където са разположени фитосанитарни пунктове и където инспекторите проверяват всички подкарантинни материали. Тези стоки задължително трябва да са придружавани от сертификат, гарантиращ, че организацията по растителна защита на съответната страна е извършила контрола при подготовката на пратката и че по време на вегетацията растенията са били под наблюдение.

В растителният паспосрт ще бъдат изписано и на български и на английски абревиатурата на агенцията, която контролира, регистрационния номер на продукта, номера на серията или отделната партида, ботаническото наименование и количеството на продукта. В паспорта фигурират още името на страната производител или износител. Подобен документ е задължителен за стоки които са произведени и в нашата страна.

Първият белег "ЗЗ/ZP" (защитена зона) означава, че продуктът е произведен от доказано чиста зона, в която няма вредители, регламентирани с директива на ЕС от 2009 г. Вторият отличителен белег "ЗП/RP" (заменен паспорт) се представя в случай на смяна на растителния паспорт, както и кода на производителя или на първоначално регистрирания вносител - при необходимост. Вместо растителен паспорт, може да се използва и опростен етикет за следните растения, растителни продукти и други обекти: клубени от Solanum tuberosum L.,  семена от Helianthus annuus L., семена от Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw. и Phaseolus L., семена от Medicago sativa L.

Проект за нова наредба за фитосанитарен контрол