Законът за подпомагане на земеделските производители е основния стълб при прилагането на директните плащания

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 10.03.2015      1133

Система за съвети в земеделието и по големи права за издаване на наредби в областта на ОСП на министъра на земеделието и храните.

В петък, 06 февруари 2015, парламентът прие на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. Новостите обхващат прилагането на механизмите на Общата селскостопанска политика на ЕС в България. Чрез промените ще се гарантира изграждането и функционирането на Разплащателна агенция и Интегрирана система за контрол, свързани със схемите за директни плащания през предстоящия програмен период.

С измененията на закона се очаква качествено прилагане на схемите за директни плащания, успешно изготвяне, одобряване и прилагане на ПРСР в периода 2014-2020 г., максимално усвояване на финансовия пакет на страната за директни плащания, развитие на селските райони и повишаване на конкурентоспособността на земеделското производство в страната и на доходите на земеделските производители.

Одобрено е създаването на Система за съвети в земеделието, която включва Националната служба за съвети в земеделието към ресорния министър и лица, които предоставят съвети на земеделските стопани.

Министърът на земеделието и храните ще издава наредби по прилагане на регламентите на ЕС в областта на ОСП без да да е необходимо да се изменя Закона за подпомагане на земеделските проичводители. Разпоредби, които отразяват съдебната практика във връзка с делегирането на правомощия и публикуването на данни за бенефициенти, са също планирани за периода 2015-2020 г. Всички решения на Държавен фонд "Земеделие" ще се публикуват в интернет на сайтовете на Фонда и на Министерството на земеделието и храните, за по-голяма достъпност.

Въвежда се понятието „активен фермер“, с цел намаляване на спекулативния елемент при получаване на земеделски помощи.