Аграрният университет в Пловдив и компнията „SGS България“ обединяват усилия за изпитване на продукти за растителна защита

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 25.11.2021      485

Ректорът проф. Христина Янчева и управителят на „SGS България“ Димитър Марикин подписаха договор за сътрудничество между висшето училище и световния лидер за сертифициране и контрол.

Сектор земеделие и храни са от изключителна важност за икономическата стабилност на обществото. Затова на потребителите е нужно да се предоставят качествени храни, чийто произход и безопасност са гарантирани. С тази задача ще се заемат Аграрният университет в Пловдив и световният лидер за сертифициране и контрол „SGS България“.

Предмет на договора за сътрудничество, който беше подписан между двете институции, е съвместната работа при провеждане на опити за установяване ефикасността на продукти за растителна защита. Тези опити ще се извършват от Центъра за биологични изпитвания при АУ и Одобрената база за биологично изпитване на препарати за растителна защита при „SGS България“. Всички съвместни дейности ще бъдат провеждани по съответната методика, при стриктното изпълнение на нормативните документи за биологично изпитване на продукти за растителна защита.

„За нас е чест да си партнираме с компания от световна величина, която разполага с мрежа от над 2 600 офиса и лаборатории по целия свят. Споразумението предвижда също обмяна на студенти, стажове, практики, развойна научна дейност. Научният потенциал на Аграрния университет и доказаният опит на SGS отговарят на високите изисквания за ефективност и опазване на околната среда“, каза проф. Янчева.

„Производственото земеделие се нуждае от постоянни иновации, за да подобри управлението и устойчивостта на нашите природни ресурси. Имаме общ интерес, трябва да го напълним със съдържание“, коментира Димитър Марикин.

Център за биологично изпитване при АУ –  Пловдив

Центърът за биологично развитие е създаден през 2012 г. В него се извършват редица платени експертизи в областта на растителната защита, като анализи за установяване на здравно състояние на посевен и посадъчен материал, изследване на растителни материали и стоки от растителен произход, на почва, физиологичен статус на вегетиращи растения, идентификация на вредители и др.

Разполага с най-квалифицираните кадри в областта на растителната защита, гарантиращи качество при провеждане на опити в съответствие с  Добрата експериментална практика. 

Двете места на изпитване в Пловдив и в Карнобат (ИЗ-Карнобат)  предоставят всички необходими условия, като експериментални площи, лаборатории и техника за провеждане на опити на най-високо съвременно ниво.

SGS България

Компанията е създадена през 1878 г. и успява да промени търговията на зърно в Европа, като предлага иновативни услуги, свързани с проверка на селскостопанската продукция. Компанията е регистрирана в Женева под името Société Générale de Surveillance през 1919 г.

От 1991-ва година фирмата извършва дейност на територията на България. SGS България е водещ доставчик на инспекции, верификационни и сертификационни услуги. Акредитираните лаборатории на фирмата предлагат широк спектър от анализи за масла, газове и химически продукти, потребителски стоки, продукти на селското стопанство, индустриалният сектор, микробиология, ГМО, почви, води, текстил и много други.

 

 

Информация: Аграрен университет – Пловдив