Особености при създаване на трайно насаждение с костилкови овощни видове

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.11.2021      158

На 18.11.2021 г. (днес) от 10:30 часа до  12:15 часа ще се проведе онлайн семинар на тема: „Особености при създаване на трайно насаждение с костилкови овощни видове“.

Участниците в онлайн семинара ще бъдат запознати с особеностите при създаване на трайно насаждение - избор на площ, прилагане на запасяващо торене, подготовка на почвата и други агротехнически мероприятия при различни костилкови овощни видове. Също така те ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Хасково).

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/Qj7uT2hhfSQDVuhR6

Линк за достъп: https://zoom.us/j/92849504033

ID на семинара: 928 4950 4033

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Димитър Попов (координатор, главен експерт в ТОО - Хасково на НССЗ), тел:  0884 356 209 и г-жа Недялка Нанева (главен експерт в ТОО - Хасково на НССЗ), тел: 0885 842 195, имейл: haskovo.m@naas.government.bg

Ако пропснете онлайн семинара може след това в избрано от вас време и час да видите записа в YouTube канала на НССЗ