Ноември е подходящ за засаждане на овошки

Автор(и): 
Дата: 17.11.2021      189

Тази година неблагоприятните агрометеорологични условия в началото на есента, продължителното засушаване и последвалите наднормени валежи през октомври, възпрепятстваха провеждането на сезонните почвообработки. В по-голямата част от страната, поради тези обективни причини, са пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на зимните житни култури.

През ноември агрометеорологичните условия ще се определят от температурии валежи около и над климатичните норми.

В началото на ноември се очаква съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при засетите есенници. До средата на първото десетдневие в по-голямата част от полските райони условията ще позволяват провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на есенниците. Изключения ще има на места в Тракийската низина, където валежите през октомври надвишиха три-четири пъти месечните норми (Пловдив-152l/m², Пазарджик-160l/m², Хасково-181l/m², Ст.Загора-150l/m², Чирпан-151l/m²), което доведе до преовлаженение на 50сmпочвен слой.

В края на първата седмица от ноември агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. До средата на месеца те ще се определят от неустойчиво време. Очакваните валежи през този период ще забавят финала на есенните сеитби. Голяма е вероятността късно засетите ноемврийски посеви до края на есенната си вегетация да не успеят да встъпят във фаза братене, подходящата фаза за зимуване.

През периода съществени валежи не се прогнозират и условията ще бъдат подходящи за извършване на сезонните агротехнически дейности – провеждане на дълбока оран и предсеитбени почвообработки, довършване сеитбата на зимните житни култури. Условията ще позволяват провеждане на фитосанитарните мероприятия в трайните насаждения и третиране на засегнатите овошки от струпясване, бяла ръжда, къдравост и др. Периодът е подходящ за засаждане на млади овощни дръвчета.

През втората половина на ноември прогнозираните средноденонощни температури, около и над нормата, ще поддържат активни вегетационните процеси при есенните посеви. В края на ноември при пшеницата, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. Фаза поникване и начално листообразуване ще протича при засетите през ноември посеви. Фаза трети лист ще преобладава при посевите засети през третото десетдневие на октомври. При малкото засети зимни житни култури в началото на есента на места в Дунавската равнина (агростанциите Новачене, Павликени) ще се наблюдава фаза братене.

През ноември прогнозираните валежи, около и над нормата, ще увеличават есенните влагозапаси и в по-дълбоките почвени слоеве. В края на октомври в по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси в 50 сm и 100 сm слой бяха с нива над 85-90% от ППВ.

През месеца подходящи условия за засаждане на овошки и извършване на фитосанитарни дейности в овощните градини ще има в началото и през повечето дни от втората половина на ноември.

 

Източник НИМХ