В овощната градина

Автор(и):  проф. Мария Боровинова
Дата: 01.02.2015      2714

През топлите дни на февруари и първата половина на март трябва да се пръска срещу зимуващия запас от: яйца на червен овощен акар, кафяв ябълков акар, зелена ябълкова листна въшка, червеногалова листна въшка, ябълково-живовлекова листна въшка, крушова листна въшка, реомюрова крушова листна въшка, черна черешова листна въшка, прашеста прасковено-тръстикова листна въшка, оранжерийна прасковена листна въшка, листозавиваща листна въшка, голяма прасковене листна въшка, малка и голяма сливова въшка, малка зимна педомерка, голяма зимна педомерка, розена листозавивачка, глогова листозавивачка, кафявопетниста листозавивачка; ларви на калифорнийска щитоносна въшка, жълта стридоподобна щитоносна въшка, лъжекалифорнийска стридоподобна щитоносна въшка, ябълкова запетаевидна щитоносна въшка. Срещу тези неприятели при ябълка, круша, череша, вишня, кайсия, праскова и слива се използва Пара зомер – 3%. За едновременна борба с къдравост по прасковата, струпясване по крушата и прасковата, сачмянка и кафяво гниене по костилковите, бактериен рак (пригор) по черешата, вишнята и кайсията с причинител Pseudomonas syringae, кривули (мехурки) при сливата към пара зомер се добавя един от медсъдържащите фунгици - Бордолезов разтвор-1%, Фунгуран ОН 50ВП-0,3%, Шампион ВП- 0,3%, Косайд 101 ВП-0,3%.

При крушата трябва да се следи развитието на обикновената крушова листна бълха и по-точно напускането на зимните убежища и разселването на презимувалите възрастни по набъбващите пъпки, откъдето започват да смучат сок. При висока плътност на бълхата/1 брой на 10 торбести клонки/ се налага да се пръска срещу възрастните индивиди преди яйцеснасяне. Много често третирането срещу този неприятел съвпада със зимното и тогава към Пара зомер се добавя един от инсектицидите: Вазтак нов 100 ЕК – 0,02%, Децис 2,5 ЕК – 0,03%, Дека ЕК – 75 мл/дка, Сумицидин 5ЕК – 0,03%. При черешата и вишнята през този период се прави стръскване за определяне плътността на вишневия/черешов/ хоботник и при установяване на 3 възрастни на дърво се пръска с Нуреле Д/Санмба/ – 0,08%.

На снимката: Къдравост по прасковата