Рапичната стъблена оса (Athalia colibri)

Автор(и):  проф. д.с.н Иванка Лечева
Дата: 26.01.2014      1272

Рапичната стъблена оса (Athalia colibri) след поникване на рапицата снася яйцата си по семеделите и първите същински листа. След излюпването младите лъжегъсеници нагризват долния епидермис под формата на малки ямички. С нарастването си прогризват отвори по листата, които постепенно се увеличават, или правят периферни нагризвания. При масово нападение причиняват пълно обезлистване, като нагризват централния нерв, листните дръжки и вегетационния връх.