Какво ще четете в брой 8-9/2021 на списание “Растителна защита”

Автор(и): 
Дата: 15.09.2021      1039

Излезе от печат септемврийският брой на списание "Растителна защита" за 2021 година.

В темата на броя представяме Институт по лозарство и винарство в Плевен, който е създаден през 1902 година като Държавна опитна станция по лозарство и винарство във връзка с филоксерната криза и масовото загиване на лозята в България. В началото, създадена от необходимостта да се спаси лозарството у нас, постепенно станцията успява да наложи българското лозарство на европейско ниво чрез въвеждането на непознатата дотогава технология за производството на лозов посадъчен материал.

В своята 120 годишна история Институтът по лозарство и винарство – Плевен преминава през различни етапи на развитие, но в дългия път през времето, винаги е бил център на изследователската работа по лозарство и винарство в страната. В броя може да прочетете цялата история на Института и да проследите хронологично неговото развитие, както и да разберете върху какво коцентрират работния си процес изследователите там.

- Институтът по лозаство и винарство в Плевен е национална институция, част от българската земеделска наука, който продължава да работи в системно недофинансирана среда

- Отдел “Технологии и растителна защита”

- Фитосанитарна диагностика и контрол на икономически важни вредители по лозата

- Иновативни маркетингови решения за переспективно развитие на лозаро-винарския сектор

- Оптимизиране на някои елементи от технологията за производство на лозов посадъчен материал

- Отдел “Селекция, винарство и химия”

- Запазване на генетичните ресурси – основен фактор за устойчиво развитие на лозата

- Съхраняваме традициите, работим за бъдещето

- Изследване съдържанието на транс-ресвератол в грозде и вино от сортовете Сторгозия, Кайлъшки рубин, Трашезица, Рубин, Букет и Пино ноар

Круши

Чувствителност на крушовите сортове към бактериалната болест огнен пригор

Училище за специалисти

Бактериални болести по насекомите

Светофар

Растителнозащитните проблеми не свършват

Бъдете винаги добре информирани!