Какво ще четете в брой 7/2021 на списание “Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.08.2021      293

Излезе от печат августовският брой на списание "Растителна защита" за 2021 година.

В темата на броя представяме Институт по розата, етеричномаслените и лечебните култури в Казанлък. Идеята за създаване на такъв тип институция датира още от 1906 година. Въпреки трудностите и  многобройните реорганизации, институтът успява да израстне през годините от опитно поле до водещо научно звено в етеричномасленото производство. В броя може да проследите дългата и динамична история на на един от най-ароматните институти в системата на Селскостопанската академия.

Селекция, сортове и растителна защита при маслодайната роза

Интродикция на ароматни медицински растения

Как да пазим качеството на българското розово масло

Приложение на етеричните масла в парфюмерийните продукти

Действие на почвени хербициди върху плевелния състав в лавандулови насаждения

Селекция на лавандула и нови сортове за България

Ценни лекарствени растения

Училище за специалисти

Вирусни болести по насекомите

Светофар

Борба с вредителите през август по:

  • домати и пипер
  • краставици
  • зеле
  • праз
  • картофи
  • семкови овощни видове
  • костилкови овощни видове
  • лоза

Познавате ли плевелите?

Паламида (Cirsium ravense (L.) Scop.)

Повитица (Convolvulus arvensis L.)

Обикновена вълча ябълка (Aristolochia clematitis L.)

Обикновен щир (Amaranthus retroflexus L.)

Дива бамя, лубеничник, гръниче (Hibiscus trionum L.)

Бъдете винаги добре информирани!