Corteva

Най-добре поддържана плододаваща прасковена градина

Автор(и): 
Дата: 01.08.2021      782

В рамките на празника „Златна праскова“, който се състоя в с. Гавраилово, се състоя и конкурс за „Най-добре поддържана плододаваща прасковена градина”. Наградите на победителите бяха осигурени с помощта на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

В долината на прасковите, както е наречена Сливенка област, се отглеждат повечето прасковени насаждения в страната.

Празникът „Златна праскова“ беше проведен за 19-ти път в с. Гавраилово. Една част от програмата на празника се състоя в провеждането на  семинари и лекции за производителите на праскови. Присъстващите имаха възможността да обсъдят състоянието и тенденциите при производство на праскови с участието на водещи специалисти от Института по овощарство в гр. Пловдив. Актуалните теми в производството на праскови в България, представени на събитието бяха:

  • Съвременни переспективни сортове праскови и нектарини – проф. д-р Аргир Живондов
  • Контрол на заплевяване в прасковени насаждения. Представяне на резултати от Проект КП-06-Н-36-6, финансиран от Фонд “Научни изследвания” по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г. Иновативни решения за опазване на растителното здраве и получаване на качествени и здравословни плодове – проф. д-р Заря Ранкова
  • Възможности за подпомагане на сектор „овощарство“ по Програма за развитие на селски райони – ПРСП 2014-2020, до края на 2021г. – д-р Димитър Ванев, главен директор на Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория", НССЗ.

В дискусията за предсавяне на препарати за растителна защита и торове при праскови и нектарини участие взеха Виола АЕ, БАСФ, Байер - България, Синджента, Суммит Агро, Агрия, Агро-Био Трейдинг, Кортева, Bauhaus, Бореалис Л.А.Т България, Оптиком ООД, Екофол АД, Belchim Crop Protection.

Празникът „Златна праскова“ се проведе под патраножа на Министъра на земеделието, храните и горите. Организатори на събитието бяха Община Сливен, Министерство на земеделието, храните и горите, Кметството в с. Гавраилово, Народно читалището „Слънце 1928“ в с. Гавраилово, Институтът по овощарство - гр. Пловдив, Организацията на производителите на праскови „Българска праскова" ООД и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Най-добре поддържана плододаваща прасковена градина

Освен официалната част на събитието НССЗ за поредна година организира и конкурс за „Най-добре поддържана плододаваща прасковена градина”, като според основните критерии външен вид, хабитус на дърветата, натовареността им с плод и поливния режим от общо девет кандидата бяха отличени три плодови градини.

Зам.-министърът на земеделието Явор Гечев връчи наградата – грамота и професионална ножица за рязане на клони, на класиралия се на  първо място стопанин – Пенка Кирова от Сливен. Втора в конкурса бе Стилина Славова, също от Сливен. Наградата си – грамота и ножица за ашладисване, тя получи от зам.областния управител Антоний Адонов. Грамота и гръбна пръскачка взе третият в класирането – Ивайло Банков от сливенското с. Бинкос. Отличието поднесе д-р Димитър Ванев от НССЗ.

Празникът на прасковата, който традиционно се провежда в края на юли, отново зарадва всички участници с богата културна програма и демонстрира многобразие на сортове и добре подържани градини на  специфичната за района овощната култура.