Растителна защита на овошки през зимата

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.03.2015      1470

ДФЗ ще плаща по 270 лв. на хектар за компенсиране на разходите, свързани с изпълнението на Националната програма за контрол на вредителите по трайни насaждения.

Програмата за контрол на вредителите по трайни насaждения е насочена предимно към малки и средни стопанства, отглеждащи трайни овощни видове- семкови и костилкови. Финансовата помощ ще достига общо 270 лв. на хектар с ДДС и ще се използва за закупуване на разрешените препарати за растителна защита за унищожаване на вредителите през зимния период. Третирането на овошките ще се извършва в периода след зимните студове до набъбване на пъпките.

Като разходи могат да бъдат отчетени и дейности преди съответния етап от борбата с вредителите да е започнал и след като е подадено заявление за подпомагане до ДФ „Земеделие”. Фондът ще изплаща помощта по фактури за купуване на продукти за растителна защита, издадени след подаване на документите.

Заявления ще се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци, или по адрес на управление за юридическите лица от 5 до 27 февруари 2015 г., включително.

Очакват се промени в националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период 2014/ 2015.

Дотогава прилагаме вече съществуващата наредба: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

Източник: ДФ „Земеделие”