В края на юни – високи температури и локални валежи

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 29.06.2021      242

В края на юни агрометеорологичните условия ще се определят от топло, а на места - и от горещо време. Развитието на земеделските култури в по-голямата част от полските райони ще протича при наличие на добри и много добри влагозапаси в 50 и 100сm почвен слой (над 80-85% от ППВ) - следствие от падналите значителни валежи през последните две седмици, достигнали на места в Централна и Източна България  до и над два пъти нормите за юни (В.Търново - 118 l/m², .Русе - 115 l/m², Разград - 108 l/m², Силистра - 116 l/m², Добрич - 111 l/m², Карнобат - 96 l/m²). Изключения ще има в част от крайните западни и южни райони, където са регистрирани поднормени валежи и незадоволителни за началото на лятото почвени влагозапаси при пролетните култури в 50сm слой - под  65% от ППВ (агростанциите: Бъзовец, Кюстендил, Сандански, Хасково, Сливен).

През периода при слънчогледа ще протича образуване на съцветие. В началото на юли при засетите в агротехнически срок посеви, предимно в южните райони, ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж.

При царевицата ще протича листообразуване. При по-ранните хибриди ще се наблюдават фазите изметляване и цъфтеж на метлицата. В края на юни и началото на юли царевичните посеви трябва да се обследват за наличие на един от най-важните неприятели - царевичният стъблопробивач и при численост на вредителя над прага на икономическа вредност е наложително своевременно третиране.

Прогнозираните високи температури през последната седмица от юни ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани.

През следващия период пшеницата и във високите полета ще приключи развитието си.

През периода отново се прогнозират локални  валежи, с повишена вероятност в Източна България, където допълнително ще бъде възпрепятстван старта на жътвената кампания. 

 

 

Източник НИМХ