Кафяви листни петна Alternaria solani

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 29.06.2021      317

Болестта напада доматите, отглеждани в култивационни съоражения и на открито. Засяга всички части на растението. По листата се образуват дребни, бързо нарастващи тъмнокафяви петна с концентрична структура, които достигат до големина 1-1,5 см.  По листата образуването на петна обикновено започва от периферията и често е придружено от появата на жълт ореол.  Петната, образувани по стъблата, листните и плодните дръжки са по-едри, също с концентрична структура. Те бързо нарастват, обхващат цялото стъбло или дръжка и вегетативната част над тях изсъхва. По плодовете петната обикновено са разположени около плодната дръжка, с по-слабо изразена концентричност.

Причинител на болестта е гъбата Alternaria solani, коят напада широк кеъг от гостоприемници, принадлежащи към сем. Solanaceae. Патогенът презимува върху растителни остатъци, където се развива сапрофитно и образува многобройни конудиоспори, осъществяващи заразявания през вегитационния сезон. Благоприятно условие за развитие е високата относителна влажност на въздуха и наличие на капки вода по растителната повърхност, които са необходими за освобождаване на спорите и за покълването им. При влага петната се покриват с тъмен спорообразуващ налеп. Болестта може да се пренася и чрез семената.

Контрол

За получаване на здрави растения е важно да се използват обеззаразени семена. По такъв начин ще бъдат избегнати повредите по най-младите растения.

Друго важно условие е, доматите да бъдат отглеждани в сеитбообращение, в което не са включени останалите гостоприемници на патогена.

В култивационните съоражения трябва да има винаги добър въздушен и воден режим, като задължително се избягва излишно преовлажняване.

При условия, благоприятстващи развитието на болестта е необходимо да се извършват съответните растителнозащитни третирания. Срещу кафявите листни петна може да се използва: бордолезов разтвор – 1%; Ридомил голд МЦ 68 ВГ (гратисен период за продажба и разпространение до 04.01. 2022 г.) - 0.25%; Скор - 0.075%; Дитан М-45 - 200 г/дка (гратисен период за продажба и разпространение до 04.01.2022 г.); Полирам ДФ - 0,2%; Автар 75 НТ - 200 г/дка ( гратисен период за продажба и разпространение до 04.01.2022 г.);  Акробат Плюс ВГ - 200 г/дка (гратисен период за продажба и разпространение до 04.01.2022 г.);