Система за контрол на вредителите по картофи през юни

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 27.06.2021      347

Вредител – Картофена мана Phytophthora infestans

Повреда

Благоприятни условия за заразявания и бързо развитие на болестта се създават при оптимизиране на минималните температурите и чести валежи в периода на цъфтеж.

Контрол

При установена зараза да се използват системни фунгициди. В рамките на една вегетация, един продукт или група от продукти с еднакъв механизъм на действие,  не се прилагат повече от три пъти.

Вредител – Кафяви листни петна (Алтернария) Alternaria solani

Повреда

Патогена презимува в заразени растителни остатъци. Развива се силно при оптимална температура 22-26°С, съпроводена с обилни роси и кратки превалявания.

Контрол

Контрола на болестта да се проведе, като едновременно срещу картофената мана с някой от регистрираните продукти за растителна защита.

ВредителРизоктония (Струпясване) Rhizoctonia solani

Повреда

В основата на стъблото и корените се наблюдават червеникаво кафяви петна, които по-късно се превръщат в раковини. При влага се образува бял налеп, който обхваща стъблото като калъфче.

Контрол

Условия за развитие на болестта се създават при отглеждане на картофи върху тежки почви, при високи температури и при неспазване на сеитбообращение.

Вредител – Пръстеновидно гниене Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus

Повреда

След прецъфтяване растенията бавно увяхват. Краищата на листата се завиват нагоре лъжичковидно, повърхността загубва своя блясък, листата пожълтяват, а по-късно некротират. Стъблата се напукват и обезцветяват, при напречен разрез от тъканите изтича мазен ексудат.

Контрол

Наблюденията на площите с картофи да започнат от фенофаза „цъфтеж”. Да се следи за растения проявяващи признаци на пръстеновидно гниене. В случай на съмнение или симптоми на заболяването, да се уведомят Областните дирекции по безопасност на храните.

ВредителКолорадски бръмбар Leptinotarsa decemlineata

Повреда

През периода вредят ларвите и презимувалите възрастни. Ларвите имат четири възрасти. Ларвите от първа възраст изгризват долния епидермис и паренхима. Ларвите от втора възраст се хранят с меката част на листата.  Най-лакоми и с най-продължително развитие са ларвите от четвърта възраст. Те се хранят денонощно, а при дъждовно време се крият под листата и в пукнатините на почвата.

Контрол

Химичен контрол да се проведе при праг на икономическа вредност: за възрастните - 5 бр. възрастни на 100 растения при 15-25 см височина на растенията; 10 бр. яйчни купчинки на 10 растения при 15-25 см височина на растенията; за ларвите - 150 бр. ларви на 100 растения при 15-25 см височина на растенията; 10% нападнати растения във фенофаза „бутонизация”.

Вредител – Листни въшки сем. Aphididae

Повреда

По картофите листните въшки смучат сок от долната страна на листата. Много по-голяма е опасността от тях като преносители на вирусни болести. При повишена концентрация на азот в растенията, размножаването на въшките се ускорява.

Контрол

Редовно да се обследват площите. Химично третиране да се проведе при праг на икономическа вредност:

•   2-5% нападнати растения – при картофи за консумация;

• единични екземпляри - при картофи за семепроизводство