Система за контрол на вредителите по краставици, лук и зеле през юни

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 25.06.2021      392

Краставици

ВредителКубинска мана Peronospora cubensis

Повреда

Първи признаци се явяват по най-долните листа. По горната страна на листата се наблюдават различни по размери жълтеникави петна. От долната страна, петната са покрити с рехав виолетово-сив налеп.

Контрол

Редовно да се обследват площите, особено тези разположени в ниски не проветриви места и тези в близост до реки. При първи признаци да се третира със системни фунгициди през 7 дни.

ВредителБрашнеста мана по краставици Sphaerotheca fuliginea

Повреда

По листата се появяват дребни кръгли петна, покрити с бял брашнест налеп. Петната в едни случаи могат да бъдат от горната, а в други случаи от долната страна на листата.

Контрол

При поява на признаци да се извършват третирания през интервал от 12 дни до ограничаване развитието на болестта с някой от регистрираните фунгициди.

Вредител – Ъгловати петна (Бактериен пригор) Pseudomonas syringae pv. Lacrymans

Повреда

По листата се развиват мазни ъгловати петна ограничени от невратурата. При висока влажност петната от долната страна на листата се покриват с жълти, мътни капчици, бактериален ексудат.

Контрол

Да се следи за поява на болестта особенно след силен дъжд придружен от вятър или след градушка. При констатирана начална поява да се третира с контактни продукти за растителна защита. 

Лук

Вредител – Минираща муха по праза Napomyza gymnostoma

Повреда

Повреди нанасят  излюпените ларви. Те се хранят с паренхима, без да засягат епидермиса. Образуваните мини са почти прави, насочени към основата на растенията. При праза ларвите навлизат във по-вътрешните обвивни листа на стъблата.

Контрол

През месец юни се очаква масов летеж на мухите от второ поколение на неприятеля. За недопускане зараза на полето, разсада да се третира една седмица преди разсаждане, а в полски условия – 10 до 12 дни след разсаждане.

Вредител – Мана Peronospora destructor

Повреда

При  наличие на локални валежи и в заплевелените площи, където  влагата се задържа по-дълго време, продължава да съществува риск от проява на болестта.

Контрол

При наличие на болни растения, да се използват разрешени продукти за растителна защита със системно действие.

Зеле

ВредителЛистни въшки сем. Aphididae

Повреда

Въшките смучат сок от листата и връхните части на растенията. Те се обезцветяват, завиват се и изостават в развитието си. Зелето със силно повредени млади листа не завива глави.

Контрол

Преди разсаждане на зелето, да се унищожат кръстоцветните плевели. Третиране да се проведе при праг на икономическа вредност: 5 % нападнати растения при средно ранно зеле;

ВредителЗелеви бълхи  Phyllotreta sp.

Повреда

При масово нападение листата са силно надупчени, побеляват и изсъхват. При слънчево и топло време повредите са значителни.

Контрол

Третиране да се предприеме през вегетацията при праг на икономическа вредност: 10 % унищожена листна маса.

ВредителЗелева нощенка Mamestra brassicae

Повреда

В началото гъсениците се хранят от долната страна на листата, като ги нагризват. По-късно те дълбаят ходове в главите на зелето и ги изпълват с екскременти. При цветното зеле нагризват съцветието.

Контрол

Химично третиране да се проведе при праг на икономическа вредност: -

• 12-15 броя гъсеници на 100 растения при средно ранно зеле;

•  5 броя гъсеници на 100 растения при цветно зеле;

 

При третиране на луковите и зелевите култури да се прибавя прилепител!