Система за контрол на вредителите по домати и пипер през юни

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 22.06.2021      690

Домати и пипер

ВредителВърхово гниене по плодовете

Повреда

По върха на зелените плодове се образуват воднисти петна, които могат да обхванат по-голяма част от плода. Повредата е рязко ограничена от здравата тъкан. Заболяването и свързано с липса или недостиг на калций във връхната част на плодовете, в резултат на нарушено усвояване на този елемент от корените.

Контрол

Особено масова е проявата на заболяването, когато след силен растеж в началната фаза настъпи период на затопляне и засушаване. Да се внася сатурачна вар, гипс или суперфосфат и да се избягва обилно азотно торене. Поливането да е с ниска поливна норма, така че да не се допуска засушаване или преовлажняване на почвата.

ВредителКартофена мана по домати  Phytophthora infestans

Повреда

При наличие на благоприятни условия – висока въздушна влажност (над 90%), температура в интервала 15-25°C, облачност над 8-10 бала и валеж поне 48 часа, болестта може много бързо да се развие и да причини големи загуби. Петната по зелените части се разрастват бързо и се сливат. Растенията покафеняват и изсъхват

Контрол

През месеца да продължат профилактичните пръскания. Там където все още няма  констатирани нападения, да се използват контактни фунгициди, като се редуват два или три продукта при спазване на карантинните срокове. След проява на симптоми на болестта да се третира със системни фунгициди.

ВредителКафяви листни петна Alternaria solani

Повреда

Болестта напада всички части на растението и образува кафяво-черни, разрастващи се петна с концентрична структура. При влага петната се покриват с тъмен спорообразуващ налеп.

Контрол

След поява на симптоми и при благоприятни климатични условия за развитие да се прилагат системно действащи продукти за растителна защита.

Вредител – Краставична мозайка „жилкова некроза“ Cucumber mosaic virus

Повреда

По върха и колтуците се образуват тъмнокафяви некротични ивици, които проникват до сърцевината. Нападнатите части прегарят и изсъхват заедно с листата и плодовете. Не се нападат най-долните листа и основата на стъблото.

Контрол

При установяване на симптоми, доматените растения да се изскубват и изгарят. Плевелите да се унищожават. Останалите растения да се третират с регистрираните продукти за растителна защита за контрол на листните въшки.

Вредител – Мана по пипера Phytophthora capsici

Повреда

Патогена се запазва в растителните остатъци, семената и плевелната растителност. Нападнатите растения увяхват и изсъхват като запазват зеления си цвят.  В основата на стъблото се наблюдава потъмняване, съпроводено с образуване на бял налеп. Кожицата на засегнатите корени покафенява и лесно се свлича от тях.

Контрол

Да се прилагат следните мерки: продълбочаване на вадите, за да се избегне прякото намокряне на кореновата шийка; отстраняване на болните растения и обеззаразяване на почвата под тях с 2 % амониева силитра. Здравите растения да се напръскат със системни фунгициди, при по-голям разход на работен разтвор.

ВредителЛистни въшки  сем. Aphididae

Повреда

Листните въшки смучат сок от листата и младите връхчета. Растенията закържавяват, листата се сбръчкват. Често листата почервеняват от развилите се чернилни гъбички върху отделената от въшките „медена роса“.

Контрол

Редовно да се унищожава плевелната растителност. Праг на икономическа вредност:

• 10 % нападнати растения и образуване на първите колонии – при домати;

• 5 % нападнати растения с единични колонии - при пипер.

ВредителДоматен миниращ молец  Tuta absoluta

Повреда

Пеперудите са активни през нощта, а през деня се крият между листата. Гъсеницата минира листата, стъблата и се вгризва в плода на доматите, като причинява значителни загуби  по реколтата. Тялото на гъсеницата е белезникаво до зелено на цвят, а върху преднегръдния щит има ясно изразена по-тъмна фигура с формата на дъга.

Контрол

Важно условие за успеха на химичният контрол е редуването на инсектициди с различен механизъм на действие. Ефектът на третиранията рязко намалява при използването на активни вещества с еднакъв механизъм на действие и завишаване на регистрираните дози, поради лесно създаване на устойчивост в неприятеля.

Вредител – Памукова нощенка Helicoverpa armigera

Повреда

Младите гъсеници отначало  скелетират, а след това прогризват отвори по листата. След трета възраст те повреждат плодовете. Гъсениците не унищожават напълно плода и преминават към друг плод. Повредените плодове престават да нарастват и се деформират.

Контрол

Да се проследи излюпването на гъсениците. При необходимост да се проведе третиране, насочено срещу гъсениците до трета възраст.

Праг на икономическа вредност за първо поколение:

• 20 бр. яйца/100 растения – във фенофаза „бутонизация”.

ВредителПоветицова цикада Hyalesthes obsoletus

Повреда

През месец юни се очаква масова поява на цикадата. Тя е вектор на болестта – столбур. Цикадата се изхранва по голяма група растения (повитица, паламида, лобода, щир, домати, пипер, картофи, патладжан, моркови, целина и др.). Неприятелят обитава главно долната страна на листата, а често пълзи и по повърхността на почвата.

Контрол

Редовно да се унищожават плевелите в близост до зеленчуковите култури. При третиранията с инсектициди да се направи окрайчване на ивицата плевелна растителност около културата. Праг на икономическа вредност:

• 2 бр. възрастни/10 откоса със сак – след разсаждане в начало на вегетация, юни-юли.