Какво ще четете в брой 5/2021 на списание “Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.06.2021      282

Излезе от печат петият брой на списание "Растителна защита" за 2021 година.

Винаги бъдете добре информирани!

Темата на броя

Представяме Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), който е нова научна организация в Пловдив за върхови изследвания в областта на растителната биология. ЦРСББ съчетава класическите физиологични и генетични подходи с модерни технологии за геномен и биоинформатичен анализ, за да се разбере как растенията реагират като цялостни, сложни системи.

Стартира нов български центът за върхови постижения в областта на растителната системна биология и биотехнология

Биоинформатика и математичеко моделиране

Молекулярна физиология на стреса

Растителна клетъчна биотехнолгия

Растителна метаболомика

Селекция на зеленчукови куктури

РЗ консултант

Дивисилът – подправка и медицинско растение

Училище за специалисти

Микроорганизми и растително здраве

Светофар

Борба срещу вредителите през юни по:

  • домати и пипер
  • краставици
  • лук
  • зеле
  • картофи
  • семкови овощни видове
  • костилкови овощни видове
  • лоза

Познавате ли плевелите

Див овес (Avena fatura L.)

Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides Huds.)

Свиница рогачица (рогачица) – Xanitum stumarium L.

Ветрушка (Apera spica venti L.)

В този брой списание “Растителна защита” издава и допълнителна книжка посветена на юбилея на Добруджански земеделски институт – 70 години с поглед в бъдещето

К. Делчева - Добруджански земеделски институт - 70 години с поглед в бъдещето

К. Делчева - Тодор Рачински - селекционерът чародей

Г. Михова, С. Донева, Д. Николова - Пътят на хляба - от полето до трапезата

Г. Михова - Сортов състав на зимна обикновена пшеница с висока продуктивност и стабилност при стрес

Х. Стоянов, С. Донева - Тритикале - иновативна култура и атрактивни сортове

И. Киряков - Интегрирано управление на болестите при обикновена пшеница, ечемик и тритикале

Й. Станоева - Устойчивите сортове пшеница - гаранция за ефикасен контрол на брашнестата мана

Й. Станоева - Ръждите по пшеницата - силно вредоносни болести

И. Киряков, Д. Генчев - Селекционно-подобрителната работа при зърнено-бобовите култури - повече от половин век традиция

Г. Георгиев -  Селекцията на слънчоглед - креативен проект с голям потенциал и огромен заряд