Агрометереологична прогноза за юни

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.06.2021      304

През първото десетдневие на юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време.В началото на месеца се прогнозират значителни валежи и подобрение на влагозапасите в 50 и 100 сm почвен слой. В по-голямата част от страната почвените влагозапаси при пролетните култури ще достигат нива до, а в Дунавската равнина - и над 80-85% от ППВ. По-ниска ще остане влагозапасеността на почвата в част от източните и южните райони, където майските валежи бяха  по-малко, на места под 50-60%  от месечните норми - Г. Делчев,  Сливен, Ст. Загора, Варна, Карнобат,  Бургас, Ахтопол.

В началото на юни развитието на земеделските култури ще се осъществява с по-забавени темпове, при хладно за сезона време. През първото  десетдневие при пшеницата ще протича наливането на зърното и фаза млечна зрелост. В края на десетдневието при ечемика на отделни места в южните райони ще се наблюдава и восъчна зрелост - Сандански. Преваляванията ще ограничават възможностите за провеждане на растителнозащитните пръскания срещу мана по лозата и зеленчуковите култури, струпясване и кафяво гниене при овошките, срещу вредната житна дървеница в посевите със зимни житни култури. През втората половина от периода остава вероятността за градушки и локални валежи, които крият опасност от нанасяне на щети по селскостопанските култури. Голям е рискът от полягане на посевите с пшеница и ечемик.

През второто десетдневие се прогнозира подобрение и нормализиране на топлинните условия. През десетдневиетоечемикът ще приключи развитието си. При рапицата ще протича  фаза узряване.

През третото десетдневие развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури близки до климатичните норми. През този период при пшеницата в  полските райони ще се наблюдава восъчна зрелост.

В края на юни част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си. При ранните хибриди царевица ще се наблюдава фаза изметляване, а при слънчогледа засят в агротехнически срок  -  начало на фаза цъфтеж.

През повечето дни от месеца високата атмосферна влажност ще поддържа благоприятни условията за развитие редица гъбни болести: струпясване, сачмянка и брашнеста мана по овошките; мани по зеленчуковите култури и лозите и др.. При лозата междуфазният период цъфтеж на ресите - формиране на завръз с големина на грахово зърно е критичен за заразяване с мана и оидиум. По-подходящи условия за провеждане на изключително важните растителнозащитни пръскания има през първата половина от второто и през третото десетдневие на юни.

През месеца остава повишена вероятността за градушки. При повреди от градушка  засегнатите овощни и зеленчукови култури е желателно при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди.

 

 

Източник НИМХ