Система за контрол на вредителите по лозя през май

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 27.05.2021      595

Фенофаза на развитие – отделяне на реса – цъфтеж

ВредителМана по лозата Plasmopara viticola

Повреда

Болестта напада най-често листата и гроздовете. Проявата на болестта по заразените листа се изразява в образуване на бледозелени кръгли (мазни) петна. При влажно време от долната страна на листа, петната се покриват със сиво-бял налеп. При заразяване на грозда веднага след прецъфтяването младите завързи потъмняват, покриват се със сивобелезникав налеп и изсъхват.

Контрол

Първото третиране се провежда при настъпване на благоприятни условия за заразяване (температура на въздуха над 13°С, чести но слаби валежи) и чувствителна фенофаза на лозата („цъфтеж” - „грахово зърно”). Целта е да се третира преди поява на мазни петна по листата. При използване на контактни фунгициди интервалите между пръсканията са 3-7 дни, при локално-системни 7-10 дни и при системни 10-14 дни.

ВредителБрашнеста мана Oidium tuckeri

Повреда

Проявлението на болестта е предимно от горната страна на листата, където се образуват жълтозелени петна със сиво-бял налеп. При нападение на грозда след прецъфтяването, по зърната се образуват малки петна, покрити със бял налеп. 

Контрол

Първото предпазно пръскане да се проведе при дължина на леторастите 10-15 см. Следващите третирания да се проведат през 8-10 дни, в зависимост от климатичните условия, чувствителността на сорта, степента на нападение и начина на действие на използвания фунгицид.

Вредител – Сиво гниене Botrytis cinerea

Повреда

Повредите по съцветията се изразяват в  покафеняване на цветните бутони, които в последствие изсъхват и опадват.

Контрол

При влажно и топло време, непосредствено след цъфтежа да се проведе предпазно пръскане с един от регистрираните фунгициди.

Неприятели

Вредител – Шарен гроздов молец Lobesia  botrana

Повреда

През месец май вредят гъсениците от първо поколение на неприятеля, като изгризват цветните бутони и ги оплитат с копринени нишки. Гъсениците често нагризват и разклоненията на ресата, като по този начин предизвикват загиване на много повече цветни бутони.

Контрол

Да се извърши третиране в началото на излюпване на гъсениците при праг на икономическа вредност за І-во поколение :

• десертни сортове - 4-6 гъсеници на 100 реси;

• винени сортове - 6-8 гъсеници на 100 реси.

ВредителЛозова щитовка  Pulvinaria vitis

Повреда

През този период вредят ларвите от зимното поколение и  превърналите се във възрастни  лозови щитовки. Те смучат сок от леторастите, вследствие на което изтощават лозите.

Контрол

Химичен контрол се провежда срещу младите ларви с един от регистрираните продукти за растителна защита.

ВредителЖълт лозов акар Schizotetranychus viticola и Червен овощен акар  Panonychus  ulmi

Повреда

Вредят възрастните, ларвите, пронимфите и дейтонимфите от първо и второ поколение на двата вида, като смучат сок  от долната страна на листата, групирани предимно около главните и второстепенните нерви.

Контрол

Да се проведе третиране срещу възрастни и ларви при достигнат праг на икономическа вредност:

• 2-3 бр./лист - до средата на месец май.

ВредителЦигарджия Byctiscus betulae

Повреда

Вредят възрастните насекоми, като нагризват отначало пъпките, а по-късно листата и леторастите.  Женските при яйцеснасяне нагризват дръжките на листата или младите леторасти и след завяхване на листата ги завиват във вид на цигара (пура).

Контрол

Ако се установи повишаване на плътността на възрастните, да се третира преди яйцеснасяне с контактни инсектициди.

Пръскането се повтаря след 10-14 дни.