Честит празник на буквите и словото

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.05.2021      278

В един от най-хубавите празници – 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на буквите, словото и езика, ще се върнем в онези преломни времена, когато на хартия се е зараждала българската земеделска наука.

Както е записано във Фонда на Централната Селскостопанска библиотека, първият периодичен вестник на земеделска тематика е „Ступан” – земеделско-икономически вестник. Той започва да се издава през далечната 1874 г. във Видин от Димо Хранов, който след като прекъсва учителската си кариера в Раград, продължава образованието си в земеделското училище в Крижевци, Кралство Хърватия и Славония. След това заедно с Михалаки Георгиев следва висше образование в земеделската академия в гр. Табор, Австро-унгарска Чехия. Първият брой на вестника излиза с подзаглавие „Земледелско-економически вестник“ на 1 януари 1874 г. Първоначално земеделският вестник се издава в България, а от юни 1875 г. в Русе и Букурещ (в печатницата на Любен Каравелов, в която Димо Хранов е съдружник) до 1876 г., когато спира да излиза поради настъпилите в България революционни събития.

На 1 юни 1874 г. в 6-та книжка, в статията „Народните училища спрямо земледелието‟ авторът дава ценни съвети за развитието на земеделското образование, защото „училищата са едно от най-главните средства, чрез които може да напредне един народ не само душевно, умствено, но и веществено, то и ние без тях (училищата) не можем да достигнем напълно желаемата цел и в земледелско- стопанско отношение‟.

Съдържанието на изданието е изпълнено с актуалните за времето си земедеслки теми: земеделие, животновъдство, бубарство, пчеларство, „съдружаването“, „домашната економия“ и въобще „ступанството“. До края на излизането си вестникът поддържа тази редакционна политика и публикува статии, свързани с развитието на селското стопанство, икономически вести, както и отзиви за книги.

Сред активните сътрудници са Стефан Бобчев, Михалаки Георгиев, Кръстьо Мирски, Тодор Станчев, Никола Сукнаров, Спас Тумпаров и други. Благодарение на своето полезно съдържание, „Ступан“ се разпространява с абонамент не само във Видин, но и в други селища в страната.

През май 2006 г. видинската журналистическа гилдия по инициатива на вестник „Ние“ издига пред Стамбол капия паметник на първите вестникари в града.