Система за контрол на вредителите по семкови овощни видове през май

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 22.05.2021      471

Фенофаза на развитие – от плод с големина на лешник до плод с големина на орех

Вредител – Струпясване по ябълка и круша Venturia inaequalis; Venturia pirina

Повреда

Патогена напада листа, листни дръжки, плодове и плодни дръжки, където се образуват закръглени мазни петна, които се покриват със зеленосив налеп и некротират. Нападнатите листа пожълтяват и окапват, повредите по плодните дръжки причиняват опадване на младия завръз. По плода се образуват тъмномаслени петна, които пречат на нарастването и предизвикват деформации.

Контрол

Очакваните превалявания в началото и през третата декада на месец май, със среднодневни температури около нормата, както и бързо растящата листна маса, ще създадат условия за по-бързо заразяване и протичане на инфекции. Това налага до преминаване на критичната за заразяване фенофаза „плод с големина на орех” да се извършат третирания със системни фунгициди, като се осигури добро покритие с препарат на листата и нарастващите завръзи в интервал от 8 до 10 дни. Важен принцип при третиранията с продукти за растителна защита, е да не се ползват продукти на една и съща активна база повече от 3 пъти през един вегетационен период и да се редуват  ПРЗ с различен механизъм на действие, за да се избегне придобиването на резистентност на патогените, причинители на двете болести.

ВредителБрашнеста мана по ябълката  Podosphaera leucotricha

Повреда

През вегетацията при заразяване с  локалната форма на болестта по ябълката, от долната страна на листата и върху листните  дръжки се появяват брашнести петна с различна форма и големина. Те водят до деформации на петурата и тръбовидното ѝ завиване около централната жилка. По нападнатите  плодове се появяват петна във вид на ръждива мрежа.

Контрол

Очакваните превалявания в началото и през третата декада на месец май, със среднодневни температури около нормата, както и бързо растящата листна маса, ще създадат условия за по-бързо заразяване и протичане на инфекции. Това налага до преминаване на критичната за заразяване фенофаза „плод с големина на орех” да се извършат третирания със системни фунгициди, като се осигури добро покритие с препарат на листата и нарастващите завръзи в интервал от 8 до 10 дни. Важен принцип при третиранията с продукти за растителна защита, е да не се ползват продукти на една и съща активна база повече от 3 пъти през един вегетационен период и да се редуват  ПРЗ с различен механизъм на действие, за да се избегне придобиването на резистентност на патогените, причинители на двете болести.

ВредителОгнен пригор Erwinia amylovora

Повреда

Повредените клонки се извиват под формата на „овчарска гега” и се виждат от разстояние. При силно нападение върху стъблото и скелетните клони се образуват раковини, кората се напуква и набръчква.  По младите завръзи и по плодовете се появяват разрастващи се кафяви петна. При влажно време по тях се отделят жълтеникави капчици от бактериален ексудат.

Контрол

Бактерията се запазва в нападнатите растителни части. Разпространява се механично, чрез вятър, водни  капки, насекоми и др. Развива се при температура над 18°С и при условия на висока атмосферна влажност. При констатиране на болестта, да се проведе третиране с разрешен мед съдържащ ПРЗ. При силна зараза и при крайна необходимост се пристъпва към изрязване и изгаряне на болните клони.

ВредителЯбълков плодов червей  Laspeyresia pomonella = Cydia pomonella

Повреда

Летят пеперудите от първо поколение. Женските снасят  яйцата  си поединично, върху плодовете с големина на „лешник” или големина на  „орех”, върху клонките и горната повърхност на листата. След излюпването си младите гъсеници пропълзяват до плодовете и се вгризват в тях. Вгризването става най-често на местата, където се допират плодовете и рядко до самата дръжка. След като навлезе в плода, гъсеницата дълбае ход в месестата част, прониква в семенната кутийка и се храни със семената.

Контрол

Контрола на ябълковия плодов червей е доста трудна. Той има скрит начин на живот през по-голямата част от развитието на ларвата и изключително дълъг период на вредна дейност.

Химично третиране да се извърши срещу възрастните преди яйцеснасяне с хормонални инсектициди  (инхибитори на хитиновия синтез) при  праг на икономическа вредност: 2-3 бр. пеперуди / уловка / седмица и срещу гъсениците в момента, когато започне излюпването и вгризването на първите гъсеници с контактни инсектициди при праг на икономическа вредност: 0,8-1 % пресни вгризвания в плодчета.

ВредителКръгломиниращ  молец  Cemiostoma scitella = Leucoptera malifoliell

Повреда

През месеца протича развитието на първо поколение на неприятеля. Вредят гъсениците, които се вгризват в листата непосредствено под яйчната обвивка и се хранят с паренхимната тъкан. Те се движат кръгообразно отвътре навън по тясна разширяваща се спирала. Екскрементите рязко очертават хода на гъсеницата.

Контрол

Химичният контрол се провежда в началото на летеж и яйцеснасяне на пеперудите с хормонални инсектициди.

Пръскането във фаза „черна главичка” на яйцата и начало на излюпване на гъсениците, се провежда с останалите регистрирани продукти за растителна защита при праг на икономическа вредност: 2-3 броя яйца и мини на лист;

ВредителОбикновена крушова листна бълха Cacopsylla pyri

Повреда

В началото на месец май се появяват възрастните бълхи, от първо поколение. Вредят ларвите и нимфите. Неприятеля пренася микоплазмената болест Загиване на крушата, при която се запушва проводящата тъкан и големи части от клоните, изсъхват и загиват.

Контрол

Химичен контрол се провежда, съобразно числената динамика на бълхите с един от регистрираните продукти за растителна защита.

Праг на икономическа вредност:

• във фенофаза „формиране на завърза” и „нарастване на плодовете” - 4-6 % леторасти с колонии.

ВредителКалифорнийска щитоносна въшка Quadraspidiotus perniciosus

Повреда

През май започва раждането на ларвите от първо поколение на неприятеля, които заедно с възрастните женски, нанасят повреди при хранене. Те смучат сок и разрушават клетъчните стени на растителните тъкани. По плодовете и листата се появяват червени, кръгли петънца, като в средата им се забелязва щитчето на въшката.

Контрол

Калифорнийската щитоносна въшка е изключително устойчива на инсектициди, заради щитчето, с което е защитено тялото на вредоносните стадии - ларвите и възрастните женски. Контролът е насочен срещу младите подвижни ларви, преди образуването на щитче.

Праг на икономическа вредност:

• 0,5 бр. ларви на еднометрова клонка;

• 2-3% нападнати плодове.

ВредителЛистни въшки сем. Aphididae

Повреда

Вредят възрастните и ларвите, като смучат сок от листата и връхните части на леторастите. Нападнатите части се деформират, а растежа им спира. Въшките отделят медена роса, върху която се развиват чернилни гъбички.

Контрол

При доказана плътност да се предприеме пръскане с един от разрешените ПРЗ.

Праг на икономическа вредност:

•  Ябълки, круши, сливи - 10-15 бр./колонии на 100 леторасти;

•  Череши, вишни - 10% нападнати леторасти.

ВредителЧервен овощен акар Panonychus ulmi

Повреда

Вредят ларвите, нимфите и възрастните на летните популации на вида, като смучат сок предимно от долната страна на листата. Вследствие на повредата, хлорофилът намалява и те придобиват мозаечен вид.

Контрол

Химичен контрол срещу неприятеля през вегетацията се провежда при праг на икономическа вредност:

• 3-4  бр./подвижни форми на лист, във фенофаза „формиране  на завръза”, „нарастване на плодовете”