В края на май – валежи със стопанско значение в източните райони на страната

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.05.2021      265

През изтеклия седемдневен период в голяма част от полските райони, с изключение на места в Източна България, паднаха валежи със стопанско значение над 20-25 l/m2. В някои райони на Северна България – Кнежа, Оряхово, Лом количествата надвишиха 40 l/m2 и подобриха почвеното овлажнение и условията за развитието на земеделските култури.

В началото на следващия период отново се прогнозират валежи, по-значителни по количества в източните райони от страната, където се очаква да настъпи подобрение на почвените влагозапаси в 50 cm почвен слой. Вегетационните процеси при зимните и пролетните култури ще протичат с нормални темпове при температури около и над нормата и добра влагообезпеченост. При пшеницата ще протичат фазите цъфтеж, оплождане и формиране на зърното, а при ечемика в южните райони и начало на млечна зрeлост. При зимната рапица ще се осъществява формиране на шушулките и семената. При царевицата и слънчогледа ще продължава процеса на листообразуване. При лозата ще протича масово отделяне на реса. При овощните видове ще се наблюдава наедряване на завръзите.

Условия за провеждане на растителнозащитните пръскания срещу мани по зеленчуковите култури и лозата, кафяво гниене по костилковите овощни видове ще има в средата на периода. Засегнатите от градушки овошки трябва се третират с медсъдържащи фунгициди за ограничаване развитието на гъбни болести.

Източник НИМХ