Corteva

Какво ще четете в брой 4/2021 на списание “Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.05.2021      714

Излезе от печат четвъртият брой на списание "Растителна защита" за 2021 година.

Винаги бъдете добре информирани!

Темата на броя

Пикантен вкус на трапезата – патладжан и червен пипер за мелене

Производствени направления при отглеждането на патладжан

Технология за червен пипер за мелене

Сортовете патладжан трябва да отговарят на високи критерии

Български сортове за производство на млян червен пипер

Болести и неприятели по патладжана и червения пипер

Вирусни болести

Важни вирусни болести по тиквовите култури

Нов опасен тобамовирус по доматите

Вирусите по пипера – стари и нови предизвикателства

РЗ консултант

Ябълковият плодов червей има предпочитание към сортовете

Училище за специалисти

Ролята на силиция в защита на растенията и привличане на естественоте врагове нанеприятелите

Светофар

Борба срещу вредителите през май по:

  • оранжерийни зеленчукови култури
  • полски зеленчукови култури
  • семкови овощни видове
  • костилкови овощни видове
  • лоза

Информация

Институтът по растителни генетични ресурси в Садово е партньор в проекта AGENT „ACTIVATED GENEBANK NETWORK“ по програма на „Хоризонт 2020”

Съобщение

Международна конференция по растителна системна биология и биотехнология ( ICPSBB 2021), 14-17 юни 2021