Десетият, юбилеен празник на растителната защита премина под знака на рационалното поведение и неудобните истини

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 01.03.2015      1466

16 януари – Ден на растителнозащитника

Официалната част на празника се състоя в представителната зала на Аграрния университет в Пловдив, там, където през 2006 г. бе стартирана идеята за тази проява във връзка със 110-та годишнина от издаването на Указ на княз Фердинанд за мерки срещу филоксерата в лозята, който документ се смята за начало на организираната растителна защита в България.

Домакин на събитието бе Българската Асоциация за Растителна защита/БАРЗ/. Част от проявата бяха проф.Пламен Моллов, изп.директор на БАБХ, проф.Христо Бозуков, председател на Селскостопанската Академия, проф.Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в Пловдив, проф.Янко Димитров, декан на Факултета по растителна защита и агроекология на АУ в Пловдив, Антон Величков, зам.изп.директор на БАБХ, ръководител на сектор “Растителна защита” и доц.д-р Петър Николов, председател на БАРЗ.

Очакванията на организаторите за флашмоп/поява на много хора на публично място/ не се сбъднаха изцяло. Събитието бе уважено от харизматични ветерани на растителната защита, служители от регионалните отдели “Растителна защита” на ОДБХ, преподаватели и студенти от Аграрния университет в Пловдив, мениджъри от Суммит Агро, Хеминова, Кемтура и Белхим, представители на български търговски фирми, между които лидерските пазарни формации Балея Груп-Севлиево, Булагро-Стара Загора, Теди-Монтана.

Визията на този празник включваше сериозно предизвикателство: да се активира дискусия за сегашното състояние на националната система за растителна защита. Която система по общото мнение не функционира пълноценно. Става дума за това, че след включването на НСРЗ в мегаструктурата БАБХ растителнозащитната администрация бе тотално торпилирана и разградена. Асимилационните и деградационните процеси продължават с пълна пара, на високи обороти. Капацитетът на сектора “Растителна защита” е достигнал невероятно ниски стойности. Независимо от тази мрачна ситуационна среда, в която мъждука и тлее окастрената управленска структура, сегашният й шеф Антон Величков отчете положителни резултати от дейността й през изминалата година в няколко ключови локации. Така например, бизнесът получи “глътка въздух”, след което бе развързана примката около добилата печална слава процедура за разрешаване за употреба на препарати за растителна защита. През 2014 г. бе приет новият Закон за защита на растенията, благодарение на който в последния възможен час бяха избегнати санкции от страна на ЕК. Фитосанитарният контрол от своя страна продължи да бъде остров на стабилността и сигурността в ролята си на преден пост на външните граници на Европейския Съюз. Екипът на Марияна Лагинова изработи за рекордно кратко време критериите и системните мерки за гарантиране здравния статус на родната земеделска продукция за износ на нови пазари в страни извън ЕС – Китай, Нова Зеландия, Австралия, Виетнам, Малайзия.

Какво ще се случи на празника, прочетете в брой 1/2015 на списание “Растителна защита”

На снимката: Проф.Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в Пловдив, проф.Пламен Моллов, председател на БАБХ, доц.Петър Николов, председател на БАРЗ, Антон Величков, зам.изп.директор на БАБХ, ръководител на сектор “Растителна защита”, проф. Христо Бозуков, председател на Селскостопанската академия /от ляво надясно/