Система за контрол на вредителите по лук

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 04.05.2021      472

ВредителЛукова муха Delia antiqua

Повреда

Излюпените ларви се вгризват в основата на листата, изгризват ход в стъблото и се придвижват в луковицата. Повредените растения изостават в растежа, пожълтяват, полягат, лесно се отскубват и накрая изсъхват. В резултат на повредата тъканите ферментират и излъчват неприятна миризма на гнил лук.

Контрол

Начало на летеж на мухите  се очаква през втората десетдневка на месец април. Нападнатите растенията веднага  да се извадят и унищожат. Първото третиране да се проведе в периода на масов летеж, който съвпада с цъфтежа на вишните. Праг на икономическа вредност: 5 бр. мухи/10 откоса с ентомологичен сак.

ВредителТютюнев трипс Thrips tabaci

Повреда

Трипсът смуче сок от листата и по тях се появяват белезникави петна. При силно нападение петната се сливат и целият лист побелява. По петната могат да се забележат и малки черни точици – екскрементите на неприятеля.

Контрол

През  април да се обърне внимание на тютюневия трипс още в началото на неговата поява, когато преминава от растителните остатъци или плевелите по лука.

ВредителМана  Peronospora destructor

Повреда

По листата се появяват хлоротични до светлозелени, елепсовидни петна, които при влажно време се покриват с виолетов спороносен налеп. Благоприятни условия за заразяване се създават при температура 3–25 ºС и задържане на капки вода върху растенията. 

Контрол

Ликвидиране на самораслите и първично болните растения. При откриване на първи петна от болестта да се проведат вегетационни третирания. В периоди със сухо време третиранията могат да се извършват по-рядко.

При третиране на луковите култури да се прибавя прилепител!