Corteva

1 203 тона храни не са допуснати за внос през първото тримесечие на годината

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 18.04.2021      808

През първото тримесечие на 2021 година Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазарите в България и ЕС над 1 203 тона храни, внос от трети страни, неотговарящи на законодателството.

Инспекторите на Дирекция „Граничен контрол” са възбранили около 560 тона мандарини и 190 тона сладък пипер, за които лабораторно е констатирано наличието на остатъчни вещества от пестициди над допустимите стойности.

За първото тримесечие са установени и спрени на границата също над 60 тона ядки (лешници и фъстъци) с констатирано наличие на афлатоксини.

Спрян е вносът на 13 тона пчелен мед, чиято идентификация (произход, състав или друго) е била незадоволителна.

За сравнение, за цялата 2020 година, на граничните пунктове на Република България са спрени 2 100 тона неотговарящи на законодателството храни от трети страни. Количеството на възбранените пратки за първото тримесечие на 2021 година се равнява на 57% от количества за цялата 2020 година.

Продукцията, при която са установерни несъответствия с Регламентите на ЕС и законодателството на Република България, е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход. Заловените продукти, които подлежат на съобщаване по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи (RASFF) са били сигнализирани незабавно.

 

По данни на БАБХ