Кои са новите продукти за растителна защита през 2015 година

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 01.03.2015      2877

На 19.12.2014 г. в БАБХ се проведе извънреден Съвет по продукти за растителна защита. Във връзка с тежките климатични условия през изминалата година, направената оценка на риска за поява и разпространение на обикновена полевка и увеличен инфекциозен фон от различни гъбни болести по растенията, се одобриха 18 нови продукти за растителна защита. От тях 9 са фунгициди за борба срещу болестите, 4 инсектициди за борба срещу неприятелите и 5 хербициди за третиране на плевели. Допълнителен препарат за обикновената полевка не е гласуван, защото на пазара в момента има одобрен родентицид по процедурата за ограничена и контролирана употреба.

Дифо 25% ЕК с активно вещество дифеноконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Шарда Европа б.в.б.а.”, Белгия;

Зантара 216 ЕК (допълнителни употреби) с активно вещество тебуконазол и биксафен, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД;

Зуум 11 СК с активно вещество етоксазол, функция на продукта: акарицид, заявенот фирма Сумитомо Кемикъл Агро Юръп, S.A.S.

Ортива ТОП СК с активни вещества азоксистробин и дифеноконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Синджента България ЕООД;

Фолоу 80 ВГ с активното вещество фолпет, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма Шарда Юръп .b.v.b.a., Белгия.

Трика Експерт с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма Оксон Италия СпА;

Естрела с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма „Шарда Европа б.в.б.а.”, Белгия;

Електрон с активно вещество метазахлор и квинмерак, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Адама Груп”, Холандия;

Ерколе ГР с активно вещество ламбда-цихалотрин, функция на продукта: инсектицид, заявен от фирма Оксон Италия СпА;

Талендо Екстра с активно вещество: тетраконазол и прокиназид, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „ДюПон България” ЕООД;

Белведере с активно вещество: десмедифам, фенмедифам, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Адама Агрикалчър”, Германия;

Белведере Форте с активно вещество: етофумезат, десмедифам, фенмедифам, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Адама Агрикалчър”, Германия;

Акцент 75 ВГ с активно вещество: никосулфурон, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „ДюПон България” ЕООД.

Гардоприм Плюс Голд/Силба СК с активно вещество: s-метолахлор, тербутилазин, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Синджента България” ЕООД.

Домарк 10ЕК с активно вещество: теткаконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Кемтура Агро Сълюшънс”.

Аканто плюс с активно вещество: пикоксистробин, ципроконазол, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма ДюПон България ЕООД.

Сфера Макс с активно вещество: трифлоксистробин, ципроконазол, функция на продукта: функция, заявен от фирма Байер България ЕООД 

Прекратява се използването на следните препарати за растителна защита:

Антракол 70ВГ с активно вещество: пропинеб, функция на продукта: фунгицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД.

Екип СК с активно вещество: форамсулфурон, функция на продукта: хербицид, заявен от фирма „Байер България” ЕООД.

Източник: БАБХ