Основни методи за присаждане при дървесни овощни видове

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.04.2021      450

На 22 април (четвъртък) oт 10:30 часа ще се проведе онлайн-информационен семинар, организиран от НССЗ (ТОО - Кюстендил), Agri.bg и Институт по земеделие – Кюстендил на тема: „Основни методи за присаждане при дървесните овощни видове“

По време на онлайн семинара участниците ще получат информация и ще видят нагледно основните методи за присаждане на дървесни овощни видове. Ще разберат кои са най-подходящите срокове за присаждане. Ще видят на практика как се извършва присаждането на дървесните овощни видове - на пъпка и на калем. Ще научат кога и как се извършва присаждането (окулирането) на пъпка и какви са необходимите материали за присаждане на овощни дървета. Лектор и демонстратор: доц. д-р Димитър Сотиров, Институт по земеделие Кюстендил към ССА.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Подходящи срокове за присаждане;
  • Присаждане на пъпка – Т-образ и чип бъдинг;
  • Видове присаждане на калем – обикновена копулация, подобрена копулация, страничен зарез, под кора, на разцеп и кози крак.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/h38S6pJQd9nDJY3x7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/91534659175

ID за семинара: 915 346 591 75

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Кюстендил), Agri.bg и Институт по земеделие – Кюстендил към Селскостопанска академия.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО - Кюстендил на НССЗ), тел: 0887 856767, имейл: kyustendil.m@naas.government.bg  или с г-жа Борислава Борисова, тел.: 0882 533 853, имейл: borisova@naas.governmet.bg

ПРОГРАМА