Какво ще четете в брой 3/2021 на списание “Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 11.04.2021      439

Излезе от печат третият брой на списание "Растителна защита" за 2021 година.

Бъдете винаги добре информирани!

Темата на броя

Луковите култури – храна и лекарство

Технологии за отглеждане на лук, праз и чесън

Сортове лукови култури, разпространение у нас

Болестите и неприятелите – лимитиращ фактор за добива и качеството

Диагностика

Ключ за диагностика на болестите по краставици

Биологично производство

Изисквания за биологично производство на зеленчукови култури при полски условия

Училище за специалисти

Ефектът от мулчирането върху ентомофауната при картофите

Светофар

Борба срещу вредителите през април по:

  • Оранжерийни зеленчукови култури
  • Полски зеленчукови култури
  • Семкови овощни видове
  • Костилкови овощни видове
  • Лоза

Информация

Проект GRAINEFIT

Документи

Наредба № 9 за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрол върху интегрираното производство