2015 - Международна година на почвите

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.02.2015      1345

За глобалното значение на почвите през последните години

Почвата наред с водата е един от най-застрашените от изчерпване природни ресурси, необходими за развитието не само на качествено земеделие, но и за изхранването на нарастващото население на планетата. Поради значимостта на почвения ресурс ООН обявява 2015 г. за международна година на почвите. По данни на ФАО една трета от всички почви са деградирали заради ерозия, засоляване, намаляване на хранителните вещества, и др. Прогнозите не са много обещаващи и показват, че докато не бъдат предприети нови методи за третиране на почвата, до 2050 г. от плодородната и обработваема земя на човек от населението ще се пада само четвърт спрямо територията през 1960 г. Фактът, че са необходими приблизително 1000 години за формиране на 1 см почвен слой, също не e за подценяване В допълнение, поне четвърт от световното биоразнообразие живее под земята.

В предвид огромните предизвикателства пред устойчивото управление и опазване на световните почви, Общото събрание на ООН, с резолюция на 68-та сесия от 20 декември 2013 г. взима решение на 5 декември да бъде отбелязван ежегодно световния ден на почвата, а 2015 г. да бъде обявена за международна година на този ценен ресурс.

България ще вземе активно участие в тематичната година чрез различни инициативи, които се подготвят от Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”, като национален лидер в почвознанието и агроекологията. През месец май 11-15 в София ще се проведе международна конференция посветена на „Почвата и агротехнолигиите в променящия се свят”.

Съвместно с Българското почвоводско дружество ще бъдат обсъдени следните теми:

  1. Нови знания за почвите. Произход, диагностика и класификация;
  2. Земеползване и агротехнологии за устойчива околна среда;
  3. Устойчиво управление на почвените и водните ресурси;
  4. Почвено и растително здраве при климатични промени;
  5. Съвременни политики за почвите и водите.