Система за контрол на вредители по лоза

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.04.2021      534

Фенофаза на развитие – „набъбване на пъпките” - „разпукване на пъпките”

ВредителЕкскориоза по лоза Phomopsis viticola

Повреда

Критичен за развитието на патогена е периодът от „набъбване на пъпките” до фенофаза „3-ти – 4-ти лист”. Основните симптоми се откриват, по най-долните междувъзлия на леторастите, като тъмнокафяви до черни некротични петна с удължена форма. Заразените пъпки напролет не се развиват или от тях израстват слаби леторасти със силно скъсени междувъзлия и дребни, деформирани листа.

Контрол

В лозови насаждения, с установена екскориоза от предходната година, се извършва третиране с контактни фунгициди, когато 30-40% от пъпките в основата на леторастите са във фенофаза „пеперуда”.

При хладна и дъждовна пролет, когато чувствителният период за екскориозата се удължава, се прави ІІ-ро пръскане с контактни или системни фунгициди при 30-40%  от пъпките в основата на леторастите са в фенофаза „2-3 листа”.

ВредителШарен гроздов молец Lobesia botrana

Повреда

Летежът на пеперудите от презимувалото поколение започва, когато средната денонощна температура на въздуха, за десетина дни, се повиши над 10-12°С.

Вредят ларвата и възрастното насекомо, които смучат сок от леторастите, вследствие на което изтощават лозите. Силно повредените лози отслабват и най-често изсъхват.

Контрол

За контрол на летежа и количеството привлечени пеперуди от първо поколение на вредителя по телената конструкция в лозовите насаждения, се закачат феромонови уловки (1 уловка на 250-300 декара лозя).

За намаляване на зимуващия запас да се  проведе  ранно-пролетно третиране до фенофаза „набъбване на пъпките” продукти за растителна защита съдържащи парафинови масла.

ВредителЛозова щитовка Pulvinaria vitis

Повреда

Вредят ларвата и възрастното насекомо, които смучат сок от леторастите, вследствие на което изтощават лозите. Силно повредените лози отслабват и най-често изсъхват.

Контрол

За намаляване на зимуващия запас да се  проведе  ранно-пролетно третиране до фенофаза „набъбване на пъпките” продукти за растителна защита съдържащи парафинови масла.

ВредителЧервен овощен акар Panonychus ulmi

Повреда

Вредят ларвите, нимфите и възрастните акари, които смучат сок и хлорофилни зърна от развиващите се пъпки и от долната страна на листата. Те отделят ензими, които разлагат пигментите в листата. В резултат на повредата, цветът на листната петура леко се променя.

Контрол

До фенофаза „набъбването на пъпките”, да се проведе закъсняло зимно пръскане, с продукти за растителна защита съдържащи парафинови масла.

В началото на излюпване на яйцата, може да се използват хормонални акарициди.